فایل ورد اثرات مصرف عصاره آبي گل گاوزبان و ليموعماني بر فشارخون و ضربان قلب قبل و بعد از تزريق فنيل افرين در موش صحرايي نر

لینک دانلود

 فایل ورد اثرات مصرف عصاره آبي گل گاوزبان و ليموعماني بر فشارخون و ضربان قلب قبل و بعد از تزريق فنيل افرين در موش صحرايي نر دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثرات مصرف عصاره آبي گل گاوزبان و ليموعماني بر فشارخون و ضربان قلب قبل و بعد از تزريق فنيل افرين در موش صحرايي نر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثرات مصرف عصاره آبي گل گاوزبان و ليموعماني بر فشارخون و ضربان قلب قبل و بعد از تزريق فنيل افرين در موش صحرايي نر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثرات مصرف عصاره آبي گل گاوزبان و ليموعماني بر فشارخون و ضربان قلب قبل و بعد از تزريق فنيل افرين در موش صحرايي نر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان

تعداد صفحات :12

مقدمه: در طب سنتی برای معالجه و درمان بی نظمی ضربان قلب و تنظیم فشارخون از داروهای گیاهی گل گاوزبان (Echium amoenum) و لیموعمانی (Citrus auranti floria) استفاده می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر مصرف جوشانده این گیاهان بر ضربان قلب و فشارخون در موش صحرایی نر است.روش: به 10 گروه موش صحرایی نر از طریق گاواژ به ترتیب 100 و 200 و 400 و 600 میلی گرم بر کیلوگرم جوشانده گل گاوزبان، 250 میلی گرم بر کیلوگرم لیموعمانی و از هر یک از دوزهای گل گاوزبان توام با 250 میلی گرم بر کیلوگرم لیموعمانی به مدت 6 روز خورانده شد. گروه کنترل نیز آب دریافت می کردند. سپس فشارخون و ضربان قلب قبل و بعد از تزریق فنیل افرین از طریق دم حیوان به روش غیرتهاجمی اندازه گیری شد.یافته ها: مصرف جوشانده گل گاوزبان اثر افزایش دهندگی فشارخون پایه را داشت و گروه های دریافت کننده 400 و 600 میلی گرم بر کیلوگرم گل گاوزبان با گروه کنترل اختلاف معنی داری داشتند (P<0.05) و هم چنین این اثر افزایشی در فشارخون بالاتر (فشار بعد از تزریق فنیل افرین) به طور معنی داری بیشتر از فشار پایه بود (P<0.05). مصرف توام گل گاوزبان و لیموعمانی موجب کاهش ضربان قلب پایه و ضربان قلب بعد از تزریق فنیل افرین شد. بیشترین اثر مربوط به عصاره لیموعمانی و مخلوط لیموعمانی و گل گاوزبان با دوز 100میلی گرم بر کیلوگرم بود. هم چنین بین گروه دم کرده گیاهان مزبور و گروه کنترل از نظر ضربان قلب پایه اختلاف معنی داری وجود داشت (P<0.05). خاصیت پایین آورندگی ضربان قلب این عصاره ها بیش از خاصیت پایین آورندگی فنیل افرین با دوز 6.688 میلی گرم بر کیلوگرم بود (P<0.05).نتیجه گیری: گل گاوزبان دارای اثر افزایش دهندگی فشارخون به ویژه در فشاربالا است، بنابراین در فشارخون بالا توصیه نمی شود و هم چنین مصرف دم کرده لیموعمانی و مخلوط آن با گل گاوزبان برای کاهش ضربان قلب پیشنهاد می گردد.
كلید واژه: گل گاوزبان، لیموعمانی، فشارخون، ضربان قلب

توضیحات بیشتر