فایل ورد بررسي و تعيين تلفات برداشت کمبايني ذرت دانه اي به منظور ارايه راهکارهاي لازم کاهش تلفات

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي و تعيين تلفات برداشت کمبايني ذرت دانه اي به منظور ارايه راهکارهاي لازم کاهش تلفات دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي و تعيين تلفات برداشت کمبايني ذرت دانه اي به منظور ارايه راهکارهاي لازم کاهش تلفات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي و تعيين تلفات برداشت کمبايني ذرت دانه اي به منظور ارايه راهکارهاي لازم کاهش تلفات،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي و تعيين تلفات برداشت کمبايني ذرت دانه اي به منظور ارايه راهکارهاي لازم کاهش تلفات :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ماشين هاي كشاورزي

تعداد صفحات :9

برداشت ذرت با کمباین دارای تلفاتی است. این تلفات منجر به کاهش سود می گردد. اگرچه نمی توان تلفات را به صفر رساند ولی می توان آن را در حد قابل قبولی کنترل نمود. در این تحقیق با استفاده از یک روش استاندارد (ASAE S396.2) مقدار افت در قسمت های مختلف کمباین اندازه گیری و مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس راهکارهایی به منظور کاهش افت ها و تلفات ارایه می گردد. تلفات برداشت به دو دسته قبل از برداشت (طبیعی) و حین برداشت که شامل افت خوشه در دماغه، افت دانه در دماغه، افت قسمت کوبش و نهایتا افت قسمت جدا کننده می باشند، تقسیم می شود. این تحقیق در منطقه قزوین در زمین زارع که غالب کشت ذرت دانه ای می باشد به انجام رسید. بررسی های زراعی مربوط به صفات عملکرد و اجزا آن مانند ارتفاع بوته، بلال، تعداد برگ، قطر بلال، قطر چوب بلال و تعداد بلال بصورت تصادفی در چند نقطه مزرعه در سطح مشخص برداشت انجام گرفت. کلیه تلفات در قالب سه تیمار اصلی مورد بررسی قرار گرفتند. تیمارها عبارتند از: میزان رطوبت محصول قبل از برداشت 19 درصد، 23 درصد و 27 درصد، سرعت پیشروی کمباین 0.8، 1.2 و 1.6 متر بر ثانیه و سرعت سیلندر کوبنده 400، 600 و 800 دور بر دقیقه. تیمارها با طرح آزمایشی کرت های دو بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بررسی های سال اول و دوم نشان داد که مناسب ترین سطح رطوبت دانه هنگام برداشت 23 درصد، سرعت کوبنده 400 دور بر دقیقه و سرعت پیشروی کمباین 1.2 متر بر ثانیه بودند که پایین ترین افت کلی دانه به ترتیب 1.55، 2.65 و 2.34 درصد حاصل گردید. دلایل دیگری از قبیل عدم مهارت کافی راننده در تنظیم و کاربرد صحیح کمباین برای برداشت، انجام نشدن بموقع عملیات کاشت و برداشت محصول در رطوبت ناصحیح و یکنواخت نبودن رطوبت دانه در قسمت های مختلف مزرعه باعث افت های زیادی می شود که با راهکارهای ارایه شده قابل کنترل می باشند.
كلید واژه: افت کمباینی، اندازه گیری، تلفات، ذرت دانه ای

توضیحات بیشتر