فایل ورد مقايسه باورهاي فراشناختي بيماران افسرده، وسواسي- اجباري و گروه سالم

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه باورهاي فراشناختي بيماران افسرده، وسواسي- اجباري و گروه سالم دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه باورهاي فراشناختي بيماران افسرده، وسواسي- اجباري و گروه سالم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه باورهاي فراشناختي بيماران افسرده، وسواسي- اجباري و گروه سالم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه باورهاي فراشناختي بيماران افسرده، وسواسي- اجباري و گروه سالم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان

تعداد صفحات :13

مقدمه: فراشناخت به عنوان یک عامل مهم در تکوین و تداوم اختلالات روانی گوناگون، به ویژه اختلال وسواسی- اجباری و افسردگی در نظر گرفته می شود. هدف مطالعه حاضر مقایسه باورهای فراشناختی در بین بیماران افسرده، وسواسی- اجباری و گروه سالم بود.روش: 50 نفر بیمار افسرده و 49 بیمار وسواسی به شیوه نمونه گیری در دسترس از بین بیماران مراجعه کننده به کلینیک روانپزشکی بزرگمهر و مراکز مشاوره شهر تبریز انتخاب شدند. گروه کنترل نیز به تعداد 51 نفر بعد از همتاسازی با گروه های بیمار از میان دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. آزمودنی ها به پرسشنامه های افسردگی بک (BDI-II)، سیاهه وسواسی- اجباری مادسلی (MOCI) و پرسشنامه باورهای فراشناختی (MCQ-30) پاسخ دادند.یافته ها: یافته های پژوهش نشان دادند که بین گروه سالم با بیماران افسرده و وسواسی در نمره کل فراشناخت و نیز تمامی خرده مقیاس ها تفاوت معنی دار (0.001>P) وجود دارد. اما بیماران افسرده فقط در نمره کل و خرده مقیاس باورهای منفی کلی با بیماران وسواسی تفاوت معنی دار داشتند (0.05>P).نتیجه گیری: به طورکلی نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که بیماران افسرده و وسواسی با اختلال در بسیاری از مولفه های باورهای فراشناختی همراه هستند.
كلید واژه: باورهای فراشناختی، افسردگی، اختلال وسواسی – اجباری

توضیحات بیشتر