فایل ورد ارتباط نشانه هاي باليني و ژنوتايپ ژيارديا دئودناليس در بيماران مبتلا به ژيارديازيس شهر کرمان

لینک دانلود

 فایل ورد ارتباط نشانه هاي باليني و ژنوتايپ ژيارديا دئودناليس در بيماران مبتلا به ژيارديازيس شهر کرمان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارتباط نشانه هاي باليني و ژنوتايپ ژيارديا دئودناليس در بيماران مبتلا به ژيارديازيس شهر کرمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارتباط نشانه هاي باليني و ژنوتايپ ژيارديا دئودناليس در بيماران مبتلا به ژيارديازيس شهر کرمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارتباط نشانه هاي باليني و ژنوتايپ ژيارديا دئودناليس در بيماران مبتلا به ژيارديازيس شهر کرمان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان

تعداد صفحات :12

مقدمه: ژیاردیازیس بیماری انگلی انسان بوده که عامل آن تک یاخته تاژکداری به نام ژیاردیا دئودنالیس (ژیاردیا لامبلیا) می باشد. ژیاردیا یکی از شایع ترین عوامل اسهال در انسان و هم چنین انگل شایع تعدادی از مهره داران می باشد. بررسی ژنوتایپی این تک یاخته در بیماران مبتلا به ژیاردیاژیس و علایم بالینی آنها از اهداف این مطالعه بوده است.روش: در این مطالعه در مجموع تعداد 352 نمونه مدفوع از بیماران مبتلا به ژیاردیازیس از مراکز درمانی واقع در شهر کرمان با استفاده از روش فرمالین – اتر، مورد آزمایش قرار گرفت. در 30 نمونه مدفوع با تعداد مناسب کیست ژیاردیا، ابتدا تخلیص DNA، سپس تعیین ژنوتایپ به روش PCR-RFLP بر روی توالی ژن گلوتامات دهیدروژناز (gdh) انجام گرفت. داده های مربوط به علایم بالینی بیماران از طریق پرسش نامه تهیه و ارتباط آن با نتایج مولکولی مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: در 352 بیمار مبتلا به ژیاردیازیس بیشترین میزان آلودگی در سنین 12-0 سال بود که در مقایسه با گروه های سنی بالاتر اختلاف معنی داری را نشان می داد (P<0.0001). در این بیماران شایع ترین علایم بالینی درد شکمی (71.1%)، اسهال (69%)، کرامپ شکمی (54.1%) و کمترین علامت بی حالی (20.4%) و تب (16.1%) بود. بررسی ژنوتایپی 30 نمونه از بیماران مبتلا به ژیاردیازیس به ترتیب 18 نمونه (60%) را گروه All، 5 نمونه (16.6%) را گروه Al و 7 نمونه (23.4%) را گروه Blll نشان داد. در این بیماران بین علایم بالینی اسهال، درد شکمی و تهوع و ژنوتایپ انگل ارتباط معنی داری مشاهده گردید (P<0.05).نتیجه گیری: فراوانی ژیاردیازیس بیشتر در سنین زیر 12 سال بود، اما علایم بالینی در سنین مختلف و جنس مذکر و مونث تقریبا یکسان بود. بین گروه ژنوتایپی A و اسهال ملایم و متناوب و بین گروه B و اسهال پایدار همبستگی دیده شد.
كلید واژه: ژیاردیا، علایم بالینی، ژنوتایپ، گلوتامات دهیدروژناز، کرمان

توضیحات بیشتر