فایل ورد تاثير رنگ نانو سيلور در کاهش سطح آلودگي قارچ هاي محيطي بيمارستان

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير رنگ نانو سيلور در کاهش سطح آلودگي قارچ هاي محيطي بيمارستان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير رنگ نانو سيلور در کاهش سطح آلودگي قارچ هاي محيطي بيمارستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير رنگ نانو سيلور در کاهش سطح آلودگي قارچ هاي محيطي بيمارستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير رنگ نانو سيلور در کاهش سطح آلودگي قارچ هاي محيطي بيمارستان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان

تعداد صفحات :12

مقدمه: رنگ های با پایه نانو سیلور یکی از فن آوری ها نوینی است که خاصیت ضد میکروبی و ضد قارچی از خود نشان داده و با توجه به وجود آلودگی های قارچی در بیمارستان، در این مطالعه این اثر بررسی شده است.روش: با توجه به بستری بیماران پیوندی و حساسیت آنها به عفونت های بیمارستانی دو اتاق مشابه در بخش نفرولوژی انتخاب و یکی از آنها با رنگ نانو سیلور و دیگری با رنگ معمولی رنگ آمیزی شد. از دو روش نمونه برداری سواپ استریل و پلیت روباز استفاده گردید و در مجموع 350 نمونه از اتاق های مورد و شاهد برداشته شد. سپس واحدهای تشکیل دهنده کلنی در روش پلیت روباز و کشت سطحی در اتاق های مورد و شاهد با هم مقایسه شد.یافته ها: از نظر میانگین واحدهای تشکیل دهنده کلنی دو اتاق مورد و شاهد در هر دو روش پلیت رو باز و کشت سطحی اختلاف معنی داری نشان دادند (به ترتیب P<0.000 و P<0.001). در بررسی تاثیر گذشت زمان در خاصیت رنگ نانو سیلور نیز مقادیر Pvalue برای هر روش به ترتیب برابر 0.165 و 0.644 به دست آمد.نتیجه گیری: در این مطالعه تاثیر رنگ نانو سیلور در کاهش آلودگی قارچی در سطوح و هوا به اثبات رسید و مشخص شد که گذشت زمان در مدت مطالعه تاثیری در راندمان رنگ نداشته است و تاثیر رنگ نانو سیلور در کاهش آلودگی قارچی روی سطوح بیشتر از هوا می باشد.
كلید واژه: آلودگی قارچی، بیمارستان، نانو سیلور

توضیحات بیشتر