فایل ورد غربال گري کم کاري مادرزادي تيروئيد در استان آذربايجان شرقي در سال 1388

لینک دانلود

 فایل ورد غربال گري کم کاري مادرزادي تيروئيد در استان آذربايجان شرقي در سال 1388 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد غربال گري کم کاري مادرزادي تيروئيد در استان آذربايجان شرقي در سال 1388  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد غربال گري کم کاري مادرزادي تيروئيد در استان آذربايجان شرقي در سال 1388،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد غربال گري کم کاري مادرزادي تيروئيد در استان آذربايجان شرقي در سال 1388 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان

تعداد صفحات :10

مقدمه: کم کاری مادرزادی تیروئید یکی از شایع ترین علل قابل پیشگیری عقب ماندگی ذهنی در تمام دنیا است. شیوع این اختلال در جوامع و نقاط مختلف کشور ایران متفاوت بوده است. هدف از این مطالعه بررسی شیوع کم کاری مادرزادی تیروئید در نوزادان زنده متولد شده در استان آذربایجان شرقی طی سال 1388 می باشد.روش: این مطالعه توصیفی تحلیلی به صورت مقطعی و به روش سرشماری بر روی 62459 نوزاد زنده متولد شده استان آذربایجان شرقی از فروردین تا اسفندماه 1388 انجام شده است. از پاشنه نوزادن (ترجیحا در روز 3-5 تولد) نمونه خون با اتولانست گرفته شد و پس از انتقال به فیلتر کاغذی و انجام آزمایش در صورتی که TSH مساوی یا بیشتر از5 mu/L بود تست سرمی تایید تشخیص به روش الیزا انجام و با توجه به دستورالعمل کشوری در صورتی که TSH بیشتر از 10mu/L یا T4 کمتر از 6.5µg/dl بود بیماری تایید و نوزاد تحت درمان قرار می گرفت. داده ها توسط نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میزان فراخوان در میان نوزادان مورد مطالعه 2.5% بود. تعداد بیماران شناسایی شده 94 مورد شامل 55 (58.5%) پسر و 39 (41.5%) دختر بودند. شیوع بیماری در نوزادان پسر، دختر و کل به ترتیب: 1 در 588، 1 در 769 و 1 در666 بود که اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود. شیوع بیماری در فصل های بهار تا زمستان دارای اختلاف معنی دار نبود و به ترتیب: 1 در 833، 1 در 943، 1 در 492 و 1در 588 بود. بیشترین و کمترین موارد بیماری به ترتیب مربوط به تبریز (27.7%) و آذرشهر و کلیبر (صفر درصد) بود. میانگین سن مادران دارای نوزاد بیمار 6.2±26.22 سال بود. میانگین وزن نوزادان بیمار 652±3300 گرم بود. در 76% از نوزادان زمان انجام نمونه گیری در روز 5-3 و در 89% از آنها زمان اعلام نتیجه آزمایش در کمتر از 13 روز بود. میانگین زمان شروع درمان بر حسب سن نوزاد به روز 1±2.7 روز بود. در 97.5% از نوزادان غربالگری شده مقادیر TSH کمتر از 5mu/L بود.نتیجه گیری: شیوع کم کاری مادرزادی تیروئید در استان آذربایجان شرقی به طور قابل توجهی از مقادیر جهانی و کشوری بالاتر است که استمرار و تقویت برنامه غربال گری نوزادان را اجتناب ناپذیر می سازد. از طرفی مطالعات تکمیلی برای روشن شدن عوامل مرتبط با آن از اولویت های پژوهشی نظام سلامت در استان می باشد.
كلید واژه: آذربایجان شرقی، هیپوتیروئیدی مادرزادی، شیوع، غربال گری، نوزادان

توضیحات بیشتر