فایل ورد بررسي تاثير سولفات روي خوراکي بر روند درمان کودکان مبتلا به گاستروآنتريت حاد

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير سولفات روي خوراکي بر روند درمان کودکان مبتلا به گاستروآنتريت حاد دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير سولفات روي خوراکي بر روند درمان کودکان مبتلا به گاستروآنتريت حاد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير سولفات روي خوراکي بر روند درمان کودکان مبتلا به گاستروآنتريت حاد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير سولفات روي خوراکي بر روند درمان کودکان مبتلا به گاستروآنتريت حاد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: بیماری های اسهالی یک علت مهم مرگ و میر و سوء تغذیه در شیرخواران و کودکان در دنیا می باشد که منجر به هزینه اقتصادی و بار روانی بر والدین کودکان می شود. روی با افزودن ظرفیت جذبی سلول های پرزی روده و کاستن باکتری های گرم منفی روده ای و مهار ترشح کلر و بهبود ترمیم سلولی، سبب بهبود سریع تر اسهال در کودکان می گردد. مطالعه فعلی اثربخشی شربت سولفات روی خوراکی را بر روند درمان در کودکان مبتلا به گاستروآنتریت استان زنجان بررسی می کند.روش بررسی: این مطالعه بصورت کارآزمایی دوسوکور تصادفی صورت گرفت که در مجموع تعداد 400 نفر از کودکان مبتلا به گاستروآنتریت حاد بستری شده به دو گروه مساوی 200 نفری در محدوده سنی 6 تا 24 ماه تقسیم شدند. گروه مداخله، روی را به صورت شربت سولفات روی خوراکی به میزان 5 میلی لیتر (22 میلی گرم) روزانه دریافت کردند، گروه شاهد نیز دارونما دریافت کردند. اطلاعات لازم در پرسشنامه، به دقت درمدت 10 روز ثبت گردید و با استفاده از تست های آماری Mann-Whitney U testو T-testمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین تعداد دفعات اسهالی در گروه مداخله کمتر از شاهد و میانگین افزایش وزن پس از 10 روز در گروه مداخله بیشتر از شاهد بود. در آزمون های آماری این اختلاف در هر 2 مورد معنی دار بوده (P<0.0001) ولی در مورد طول مدت بستری در بیمارستان و تعداد روزهای اسهالی تفاوت معنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که ارتباط معنی داری در تعداد دفعات اسهال و افزایش وزن در کودکان مبتلا به گاستروآنتریت حاد بستری شده تحت درمان با سولفات روی خوراکی وجود داشت. بنابراین پیشنهاد می شود که شربت سولفات روی خوراکی به مدت 10 تا 14 روز در زمان اسهال حاد آبکی کودکان تجویز گردد.
كلید واژه: گاستروانتریت حاد، سولفات روی، کودکان

توضیحات بیشتر