فایل ورد فراواني جهش هاي M34T،167delT ،235delC و 35delG در ژن GJB2 در ناشنوايي حسي- عصبي غير سندرمي با وراثت جسمي مغلوب در جمعيت استان آذربايجان غربي

لینک دانلود

 فایل ورد فراواني جهش هاي M34T،167delT ،235delC و 35delG در ژن GJB2 در ناشنوايي حسي- عصبي غير سندرمي با وراثت جسمي مغلوب در جمعيت استان آذربايجان غربي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد فراواني جهش هاي M34T،167delT ،235delC و 35delG در ژن GJB2 در ناشنوايي حسي- عصبي غير سندرمي با وراثت جسمي مغلوب در جمعيت استان آذربايجان غربي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد فراواني جهش هاي M34T،167delT ،235delC و 35delG در ژن GJB2 در ناشنوايي حسي- عصبي غير سندرمي با وراثت جسمي مغلوب در جمعيت استان آذربايجان غربي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد فراواني جهش هاي M34T،167delT ،235delC و 35delG در ژن GJB2 در ناشنوايي حسي- عصبي غير سندرمي با وراثت جسمي مغلوب در جمعيت استان آذربايجان غربي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: جهش در ژن GJB2 شایع ترین علت ناشنوایی حسی- عصبی غیرسندرمی با الگوی توارث جسمی در بسیاری از جمعیت ها می باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان جهش های 35delG، 167delT، M34T و 235delC در جمعیت استان آذربایجان غربی بود.روش بررسی: 129 بیمار از 96 خانواده وارد مطالعه شدند. تکنیک های ASO-PCR و PCR-RFLP برای تعیین کردن جهش ها اجرا شد.یافته ها: در کل 65.89 درصد از بیماران به صورت تک گیر و بقیه (34.11 درصد) به صورت فامیلی بودند. 6 بیمار از 8 بیمار با جهش35delG و 1 بیمار با جهش 235delC، حاصل ازدواج فامیلی بودند. جهش 35delG در 8، جهش های delT167 و M34T در هیچکدام و جهش 235delC در 1 خانواده مشاهده شد. به عبارت دیگر 13 کروموزوم از 258 کروموزوم، حاوی جهش35delG بودند. برای جهش5 35delG نفر هموزیگوت و سه نفر هتروزیگوت بودند. یعنی در حدود 5.04 درصد از بیماران جهش 35delG علت اصلی ناشنوایی می باشد. 1 کروموزوم از 258 کروموزوم (0.39 درصد) جهش هتروزیگوت 235delCا داشت.نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که ژن و یا جهش های دیگری در ایجاد ناشنوایی غیر سندرمی جسمی مغلوب در جمعیت استان آذربایجان غربی دخیل می باشند.
كلید واژه: ناشنوایی غیر سندرمی، 35delG، 167delT، M34T، 235delC، ژن GJB2

توضیحات بیشتر