فایل ورد تغييرات سطح سرمي هپسيدين و ارتباط آن با سطح فاکتورهاي التهابي و فعاليت بيماري آرتريت

لینک دانلود

 فایل ورد تغييرات سطح سرمي هپسيدين و ارتباط آن با سطح فاکتورهاي التهابي و فعاليت بيماري آرتريت دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تغييرات سطح سرمي هپسيدين و ارتباط آن با سطح فاکتورهاي التهابي و فعاليت بيماري آرتريت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تغييرات سطح سرمي هپسيدين و ارتباط آن با سطح فاکتورهاي التهابي و فعاليت بيماري آرتريت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تغييرات سطح سرمي هپسيدين و ارتباط آن با سطح فاکتورهاي التهابي و فعاليت بيماري آرتريت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

تعداد صفحات :10

مقدمه: بیماری آرتریت روماتویید، بیماری التهابی شایعی می باشد که همراه با تخریب مفصلی، اختلال حرکتی و کاهش طول عمر همراه است. هپسیدین پروتئین فاز حاد می باشد که به واسطه IL6 در شرایط التهابی افزایش می یابد و از طریق تنظیم متابولیسم آهن باعث افزایش آن در داخل سلول می شود. هدف از این مطالعه ارزیابی فایل ورد تغييرات سطح سرمي هپسيدين و ارتباط آن با سطح فاکتورهاي التهابي و فعاليت بيماري آرتريت روماتویید بود.روش بررسی: مطالعه به روش تحلیلی، توصیفی در بین 45 زن مبتلا به بیماری آرتریت روماتویید بدون مصرف دارو و 45 زن سالم انجام گرفت. سطح سرمی هپسیدین، فریتین، هموگلوبین،TNF ، مالون دی آلدیید (MDA) وhsCRP برای هر دو گروه اندازه گیری شد و میزان فعالیت بیماری از فرمول DAS 28-3(CRP) محاسبه شد.یافته ها: سطح سرمی هپسیدین،hsCRP ,TNF- و MDAبالاتر از گروه کنترل بود. (به ترتیب P=0.028، P=0.001، P=0.001، P=0.014) بین سطح سرمی هپسیدین و MDAبا TNF-, hsCRP, Hb, DAS، مدت بیماری و تعداد مفاصل درگیر، مفاصل دردناک و متورم در بیماران آرتریت روماتویید ارتباط معناداری وجود نداشت. اما بین هپسیدین با فریتین بالای 60 نانو گرم در میلی لیتر در بیماران آرتریت روماتویید ارتباط معنادار از لحاظ آماری وجود داشت (P=0.03 و r=0.57).نتیجه گیری: نتایج این بررسی حاکی از آن است که اندازه گیری غلضت سرمی هپسیدین و فریتین در کنار تعیین غلضت سرمی فاکتور های التهابی و سایر علایم بالینی در تشخیص و پیش بینی وقوع آترواسکلروز در بیماران با آرتریت روماتویید مفید خواهد بود.
كلید واژه: آرتریت روماتویید، هپسیدین، فریتین

توضیحات بیشتر