فایل ورد ارزيابي کارايي طعمه فسفات آهن در کنترل راب Deroceras agreste روي کاهو در استان هاي مازندران و تهران (مقاله كوتاه)

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي کارايي طعمه فسفات آهن در کنترل راب Deroceras agreste روي کاهو در استان هاي مازندران و تهران (مقاله كوتاه) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي کارايي طعمه فسفات آهن در کنترل راب Deroceras agreste روي کاهو در استان هاي مازندران و تهران (مقاله كوتاه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي کارايي طعمه فسفات آهن در کنترل راب Deroceras agreste روي کاهو در استان هاي مازندران و تهران (مقاله كوتاه)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي کارايي طعمه فسفات آهن در کنترل راب Deroceras agreste روي کاهو در استان هاي مازندران و تهران (مقاله كوتاه) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : گياه پزشكي

تعداد صفحات :13

راب Deroceras agreste (L.) از آفات مهم مزارع سبزی در ایران و جهان بوده که با تغذیه از برگ، ساقه، ریشه و بذور سبزیجات (خسارت کمی) و ایجاد خوردگی روی برگ و قسمت های مختلف آنها (خسارت کیفی) ایجاد خسارت می کند. تاثیر راب کش جدید فسفات آهن با نام تجاری فریکول برای کنترل جمعیت بالغ راب D. agreste و روی کاهو Lactuca sativ (L.)در مقایسه با سایر سموم راب کش مجاز در مزارع کاهوی دشت ناز ساری و ورامین دو استان مازندران و تهران در سال 1387 مورد مطالعه قرار گرفت. این بررسی در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در سه تیمار (طعمه فسفات آهن، متالدئید، کارباریل) به همراه تیمار شاهد انجام گردید. نتایج درصد تلفات راب بالغ در زمان های مختلف در کلیه تیمارها در سطح پنج درصد معنی دار بود. تاثیر کلی پلت های فسفات آهن در مقایسه با سایر تیمارها در مزارع دو استان متفاوت بود. در دشت ناز ساری، فسفات آهن ( 70.26درصد) دارای بیشترین عملکرد بوده و همانند تیمار متالدئید (7.42 درصد) در گروه A آزمون دانکن قرار گرفت. کاربایل (68.06 درصد) با عملکردی کمتر درگروه B آزمون دانکن قرار گرفت. تاثیر مرکب تیمارها در نوبت های مختلف نمونه برداری تاثیر افزایش ازدیادی در نوبت های بعدی را تا 14 روز در تیمار فسفات آهن نشان داد. تاثیر منطقه ای تیمارها در دشت ناز ساری (69.91 درصد) نسبت به ورامین (71.38 درصد) کمتر و هر دو در گروه A قرار گرفتند. نتایج نشان داد فسفات آهن در مقایسه با سایر سموم مصرفی، قابلیت لازم برای کنترل موثر و پایدار راب D. agreste را در مزارع کاهوی کشور دارد.
كلید واژه: راب، Deroceras agreste، فسفات آهن، طعمه مسموم، راب کش، کاهو

توضیحات بیشتر