فایل ورد بررسي سطح هموسيستئين پلاسما در بيماران ديابتي نوع 2 تحت درمان با متفورمين و ارتباط آن با ظرفيت تام آنتي اکسيداني، مالون دي آلدهيد، کراتي نين سرم، مقاومت انسوليني و کنترل گلايسميک

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي سطح هموسيستئين پلاسما در بيماران ديابتي نوع 2 تحت درمان با متفورمين و ارتباط آن با ظرفيت تام آنتي اکسيداني، مالون دي آلدهيد، کراتي نين سرم، مقاومت انسوليني و کنترل گلايسميک دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي سطح هموسيستئين پلاسما در بيماران ديابتي نوع 2 تحت درمان با متفورمين و ارتباط آن با ظرفيت تام آنتي اکسيداني، مالون دي آلدهيد، کراتي نين سرم، مقاومت انسوليني و کنترل گلايسميک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي سطح هموسيستئين پلاسما در بيماران ديابتي نوع 2 تحت درمان با متفورمين و ارتباط آن با ظرفيت تام آنتي اکسيداني، مالون دي آلدهيد، کراتي نين سرم، مقاومت انسوليني و کنترل گلايسميک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي سطح هموسيستئين پلاسما در بيماران ديابتي نوع 2 تحت درمان با متفورمين و ارتباط آن با ظرفيت تام آنتي اکسيداني، مالون دي آلدهيد، کراتي نين سرم، مقاومت انسوليني و کنترل گلايسميک :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

تعداد صفحات :16

زمینه و هدف: افزایش هموسیستئین در دیابت با بد عملکردی اندوتلیال، مقاومت انسولینی، دیس لیپیدمی، کنترل ضعیف بیماری، نفروپاتی، ماکروآنژیوپاتی و استرس اکسیداتیو مرتبط می باشد. بنابراین در این مطالعه مشاهده ای سطوح پلاسمایی هموسیستئین بیماران بررسی شده و ارتباط آن با شاخص های بالینی، بیوشیمیایی و تغذیه ای مطالعه گردید.روش بررسی: این مطالعه مشاهده ای روی 70 بیمار مرد دیابتی نوع 2 تحت درمان با داروی متفورمین (حداقل به مقدار 1500 میلی گرم در روز) انجام گرفت. افراد بر اساس هموسیستئین پلاسمایی به دو گروه تقسیم شدند: 31 بیمار با هموسیستئین پلاسمایی طبیعی، گروه 1 و 39 بیمار با هموسیستئین بیشتر از 15 میکرومول در لیتر، گروه 2 را تشکیل دادند.یافته ها: بیش از نصف بیماران (55.1 درصد) دارای هموسیستئین پلاسمایی بیشتر از 15 میکرومول در لیتر بودند و همه بیماران فولات و B12 سرمی طبیعی داشتند. اختلاف فولات، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و کراتینین سرمی بین گروه های مورد مطالعه از نظر آماری معنی دار بود، ولی اختلاف شاخص های کنترل گلایسمیک و مقاومت انسولینی معنی دار نبود. در آنالیز رگرسیون چند متغیره با استفاده از هموسیستئین پلاسما به عنوان متغیر وابسته و دیگر متغیرهای بالینی و بیوشیمیایی مورد مطالعه به عنوان متغیرهای مستقل، غلظت هموسیستئین پلاسما وابسته به سن بیماران (b=0.344)، مقادیر سرمی کراتینین (b=0.351)، ویتامین(b=0.235) B12 ، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (b=0.285) و مالون دی آلدهید (b=0.245) بود. هموسیستئین با شاخص های کنترل گلایسمیک، مقاومت انسولینی و دریافت ویتامین های گروه B و کافئین ارتباط معنی دار نداشت.نتیجه گیری: جهت بهتر مشخص شدن میزان هموسیستئین پلاسمایی و رابطه آن با ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در بیماران دیابتی نوع دو به مطالعاتی که حجم نمونه بزرگتری داشته، ارتباط هموسیستئین را با همه شاخص های استرس اکسیداتیو در این بیماران بررسی کند، نیاز است.
كلید واژه: دیابت نوع 2، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی، کنترل گلایسمیک، مقاومت انسولینی، هموسیستئین

توضیحات بیشتر