فایل ورد ميزان انتشار کنيدي هاي قارچ Beauveria bassiana در توده خرما توسط لارو و حشره کامل سوسک شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis

لینک دانلود

 فایل ورد ميزان انتشار کنيدي هاي قارچ Beauveria bassiana در توده خرما توسط لارو و حشره کامل سوسک شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ميزان انتشار کنيدي هاي قارچ Beauveria bassiana در توده خرما توسط لارو و حشره کامل سوسک شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ميزان انتشار کنيدي هاي قارچ Beauveria bassiana در توده خرما توسط لارو و حشره کامل سوسک شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ميزان انتشار کنيدي هاي قارچ Beauveria bassiana در توده خرما توسط لارو و حشره کامل سوسک شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : گياه پزشكي

تعداد صفحات :20

یکی از عوامل بیمارگر سوسک شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis (L.) در شرایط انبارداری خرما قارچ Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. می باشد. در این تحقیق توانایی مراحل متحرک شپشه دندانه دار در انتشار ماده تلقیح اولیه قارچ مزبور در سه رقم خرمای سایر، زاهدی و دیری مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی قدرت انتشار کنیدی های هوایی در توده ارقام مختلف خرما توسط مراحل لارو و حشره کامل از تابع پراکنش فردی و برای مطالعه سرعت انتشار کنیدی ها از نرخ انتشار تقاطعی ماده تلقیح اولیه قارچ استفاده شد. نتایج بیانگر وجود اختلاف معنی دار در قدرت انتشار کنیدی ها توسط لارو و حشره کامل و در سه رقم خرمای مورد بررسی بود. شیب توابع پراکنش فردی برای مراحل مختلف رشدی و در سه رقم منفی بود که نشان دهنده روند کاهش شدت پراکنش ماده تلقیح اولیه عامل بیمارگر در بعد مکان می باشد. با افزایش زمان نیز سرعت انتشار ماده تلقیح اولیه کاهش یافت. به عبارت دیگر بیشترین مقدار انتشار در همان روزهای اول آلودگی صورت گرفت. بیشترین انتشار کنیدی های هوایی در رقم دیری بوده و مقدار آن در دو رقم زاهدی و سایر مشابه بود. در انتشار ماده تلقیح اولیه در توده خرما حشرات کامل موثرتر از لاروها بودند. الگوی پراکنش کنیدی در توده خرما به صورت غیر کپه ای بود. سرعت پراکنش ماده تلقیح در توده خرما با ناقل حشره کامل بیشتر از سرعت پراکنش با ناقل لارو بوده است.
كلید واژه: Beauveria bassiana ،Oryzaephilus surinamensis، انتشار، خرما

توضیحات بیشتر