فایل ورد اثر دو رقم پنبه بر نوسانات جمعيت کنه هاي تارتن (Tetranychus spp. (Acari: Tetranychidae

لینک دانلود

 فایل ورد اثر دو رقم پنبه بر نوسانات جمعيت کنه هاي تارتن (Tetranychus spp. (Acari: Tetranychidae دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر دو رقم پنبه بر نوسانات جمعيت کنه هاي تارتن (Tetranychus spp. (Acari: Tetranychidae  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر دو رقم پنبه بر نوسانات جمعيت کنه هاي تارتن (Tetranychus spp. (Acari: Tetranychidae،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر دو رقم پنبه بر نوسانات جمعيت کنه هاي تارتن (Tetranychus spp. (Acari: Tetranychidae :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : گياه پزشكي

تعداد صفحات :14

پنبه Gossypium hirsutum L. یک گیاه اقتصادی در اغلب مناطق دنیا به ویژه ایران است. این گیاه ارزشمند در استان گلستان و به ویژه در شهرستان گنبد کاووس از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار می باشد. کنه های تارتن Tetranychus spp. (Acari: Tetranychidae) از جمله آفات خسارت زای مهم این محصول و سایر گیاهان زراعی محسوب می شوند. بدین منظور طی یک بررسی ارقام متداول منطقه مورد ارزیابی مقاومت در برابر خسارت کنه های تارتن قرار گرفتند. نتایج بدست آمده در بررسی های جمعیتی تخم و مراحل فعال کنه به ترتیب برای ارقام ساحل 0.60±10.34 تخم و 1.29±24.15 کنه در سال اول و 2.05±22.56 تخم و 2.57 ±35.23 کنه در سال دوم بدست آمد، در حالی که برای رقم سای اکرا در سال اول 0.43±7.42 تخم و 0.93 ±15.89 کنه و در سال دوم 0.46±8.62 تخم و 16.93±1.05 كنه تعیین گردید. افزایش جمعیت کنه از اواخر تیر تا اواخر شهریور ماه بوده و مشخص شد که دما اثر معنی داری بر افزایش جمعیت کنه خصوصا روی رقم ساحل داشته است. از آنجا که هر ساله مشکلات زیادی در اثر کاربرد بیش از حد سموم شیمیایی ایجاد می شود لذا این مطالعه با مدنظر قراردادن ارزیابی دو رقم زراعی پنبه می تواند به عنوان راهکاری مدیریتی ضمن کاهش مصرف سموم، کنترل مناسبی نیز برای مقابله با آفت باشد.
كلید واژه: پنبه، کنه های تارتن، تغییرات جمعیت، گنبد کاووس، ایران

توضیحات بیشتر