فایل ورد ويژگي هاي نظام کارآمد بررسي تخلفات حرفه اي اخلاق گرا در ارايه خدمات سلامت باروري

لینک دانلود

 فایل ورد ويژگي هاي نظام کارآمد بررسي تخلفات حرفه اي اخلاق گرا در ارايه خدمات سلامت باروري دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ويژگي هاي نظام کارآمد بررسي تخلفات حرفه اي اخلاق گرا در ارايه خدمات سلامت باروري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ويژگي هاي نظام کارآمد بررسي تخلفات حرفه اي اخلاق گرا در ارايه خدمات سلامت باروري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ويژگي هاي نظام کارآمد بررسي تخلفات حرفه اي اخلاق گرا در ارايه خدمات سلامت باروري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اخلاق پزشكي

تعداد صفحات :34

مقدمه و هدف: تقاضا برای ظرفیت سازی اخلاق سازمانی در سازمان های ارایه کننده خدمات سلامت به ویژه توسط مدیران این بخش ها رو به رشد است. مددجویان، ارایه کنندگان خدمات و سیاست گذاران امر سلامت نیاز به یک راهنمای جدید عملکرد اخلاقی به منظور راهنمایی آنان در شرایط دشوار نظام ارایه خدمات سلامت دارند. اصول اخلاقی پایه ای برای مقابله با سوء عملکرد در حیطه پزشکی و یا سهل انگاری و غفلت کارکنان است. در سراسر دنیا کارکنان نظام سلامت به طور مداوم در معرض مباحث پیچیده اخلاقی قرار دارند. برخورداری از مهارت ارتباطی، اجرای برنامه های آموزش مداوم، وجود کمیته اخلاق، بررسی و ارایه گزارش هایی از سوء رفتار وعملکرد و یا سهل انگاری و نیز تلاش در جهت رفع این نقایص ضروری است. از آنجا که هرگونه سوء عملکرد حرفه ای نظیر غفلت، سهل انگاری، خطا، اشتباه و نقض حقوق مددجو ممکن است آسیب های جدی و جبران ناپذیر جسمانی، روانی، اجتماعی و اقتصادی را به دنبال داشته باشد لذا لازم است نظام بررسی این تخلفات کارآمد بوده که این مطالعه با هدف تعیین فایل ورد ويژگي هاي نظام کارآمد بررسي تخلفات حرفه اي اخلاق گرا در ارايه خدمات سلامت باروري طراحی گردید.روش مطالعه: این مطالعه از نوع توصیفی - اکتشافی بوده که به روش دلفی انجام گرفت. جامعه پژوهش را 45 نفر از ارایه کنندگان خدمات سلامت باروری شامل متخصصین زنان و مامایی، متخصصین سلامت باروری، متخصصین حقوق و اخلاق پزشکی، متخصصین حوزه علوم انسانی تشکیل می دادند. ابزار گردآوری داده ها سوالات باز پاسخ بود که از طریق پست الکترونیک و یا مراجعه حضوری به شرکت کنندگان در پژوهش داده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آنالیز محتوا و به روش کدگذاری باز انجام شد. سپس در مراحل کمی دلفی پس از محاسبه صدک ها و میانگین ها اجماع حاصل گردید.نتایج: مفاهیم گردآوری شده شامل تبیین تخلف (توجه به وجود مظاهر فساد اداری نظیر تبلیغ، توصیه، سفارش، تبعیض، دریافت هدیه، وجه نقد)، پاسخ مثبت به تقاضاهای نابجا، توجه به نقض حقوق انسانی و حقوق سلامت باروری مددجو (نظیر توهین به مددجو، تحقیر، عدم اطلاع رسانی و یا اطلاع رسانی نامناسب، نقض رازداری و حقیقت گویی)، عملکرد خارج از محدوده قوانین و دستورالعمل ها و موازین شرعی، عملکرد خارج از محدوده شرح وظایف شغلی، عدم گزارش تخلف درون سازمانی و برون سازمانی، عدم ارایه گزارش صادقانه و عادلانه، عدم پاسخگویی در قبال انجام تخلف، عدم تبعیت از احکام صادره، سوگیری و تهدید در گزارش تخلفات و یا عدم مشارکت در ارایه گزارش، عدم رعایت حقوق متقابل ارایه کننده خدمات و مددجو بود که در درون مایه های عدالت محوری، قانون گرایی، رعایت حقوق مددجو، رعایت حقوق ارایه کننده خدمات، پاسخگویی، فرآیند بررسی، گزارش تخلف دسته بندی شدند.بحث و نتیجه گیری: تشکیل شبکه ای برای تقویت ارایه خدمات سلامت باروری و جنسی در ایران از سوی وزارت بهداشت، اهمیت مباحث سلامت باروری از جنبه های مختلف و نیز وجود انتخاب های جدید برای زنان اعم از روش های جدید غربالگری و تشخیص و درمان به موازات پیشرفت دانش و فناوری، مباحث اخلاقی متعددی را برای ارایه کنندگان خدمات سلامت باروری، مددجویان و جامعه مطرح نموده است. در دسترس بودن نظام بررسی تخلفات حرفه ای کارآمد، به روز و اخلاق گرا در ارایه خدمات سلامت باروری که طیف وسیعی از مددجویان را دربر می گیرد یک راهنمای کلیدی برای شناسایی و تعیین تخلف، تصمیم گیری عادلانه و رعایت حقوق متقابل مددجو و ارایه کننده خدمات محسوب می شود.
كلید واژه: نظام نظارتی، تخلف، خدمات سلامت باروری

توضیحات بیشتر