فایل ورد مقايسه کيفيت خدمات ارايه شده به مشتريان در واحدهاي پرداخت خسارت بيمه اتومبيل (مورد مطالعه: دو شرکت بيمه دولتي)

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه کيفيت خدمات ارايه شده به مشتريان در واحدهاي پرداخت خسارت بيمه اتومبيل (مورد مطالعه: دو شرکت بيمه دولتي) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه کيفيت خدمات ارايه شده به مشتريان در واحدهاي پرداخت خسارت بيمه اتومبيل (مورد مطالعه: دو شرکت بيمه دولتي)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه کيفيت خدمات ارايه شده به مشتريان در واحدهاي پرداخت خسارت بيمه اتومبيل (مورد مطالعه: دو شرکت بيمه دولتي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه کيفيت خدمات ارايه شده به مشتريان در واحدهاي پرداخت خسارت بيمه اتومبيل (مورد مطالعه: دو شرکت بيمه دولتي) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشنامه بيمه (صنعت بيمه)

تعداد صفحات :27

مقاله حاضر به بررسی تفاوت بین انتظار و ادراک مشتریان از کیفیت خدمات ارایه ‌شده دو شرکت بیمه ‌«‌ب» و «‌الف» در واحدهای پرداخت خسارت بیمه اتومبیل (بدنه و شخص ثالث) و مقایسه عملکرد دو شرکت با استفاده از مدل سروکوآل می ‌پردازد. بر اساس نتایج تحقیق، بین انتظار و ادراک مشتریان دو شرکت در تمامی ابعاد تفاوت معنا‌‌داری وجود دارد. نتایج فرضیه‌ اول نشان می ‌دهد که بین انتظار مشتریان دو شرکت در دو بعد قابلیت اعتماد و پاسخ ‌گویی تفاوت معناداری وجود داشته که میانگین انتظار مشتریان شرکت بیمه ‌«‌ب» بیش از شرکت بیمه ‌«‌الف» بوده است. نتایج فرضیه دوم نشان می ‌دهد که بین ادراک مشتریان دو شرکت در هیچ یک از ابعاد پنجگانه تفاوتی معناداری وجود ندارد و همچنین بر اساس نتایج فرضیه سوم، فاصله خدماتی در شرکت بیمه ‌«‌ب» در بعد پاسخ ‌گویی، بیش از شرکت «‌الف»‌ ا‌ست، به عبارتی؛ شرکت بیمه ‌«‌الف» در پاسخ‌ گویی به انتظار مشتریان خود موفق ‌تر عمل کرده است.
كلید واژه: عوامل محسوس، قابلیت اعتماد، پاسخ‌ گویی، قابلیت اطمینان و همدلی، کیفیت خدمات بیمه ‌ای

توضیحات بیشتر