فایل ورد بازسازي مدل هاي مرگ و مير بر پايه شکنندگي با استفاده از تعميم توزيع گومپرتز

لینک دانلود

 فایل ورد بازسازي مدل هاي مرگ و مير بر پايه شکنندگي با استفاده از تعميم توزيع گومپرتز دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بازسازي مدل هاي مرگ و مير بر پايه شکنندگي با استفاده از تعميم توزيع گومپرتز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بازسازي مدل هاي مرگ و مير بر پايه شکنندگي با استفاده از تعميم توزيع گومپرتز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بازسازي مدل هاي مرگ و مير بر پايه شکنندگي با استفاده از تعميم توزيع گومپرتز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشنامه بيمه (صنعت بيمه)

تعداد صفحات :30

مدل ‌های مرگ ‌و میر ناهمگن از مهمترین موضوعات مورد بررسی در مطالعات تحلیل بقا هستند. در این مدل ‌ها به ‌علت تفاوت‌ های فردی و ژنتیكی موجود بین افراد که بر طول عمر آنها موثر است، با جمعیت ‌های ناهمگن مواجه هستیم كه برای تبیین این ناهمگنی از كمیت حقیقی مقدار نامنفی و غیرقابل مشاهده ‌ای به نام شكنندگی استفاده می ‌كنیم. از آنجا كه متغیر شكنندگی غیرقابل مشاهده است، اندازه ‌گیری آن غیرممكن است. برای لحاظ ‌كردن این متغیر در مدل مرگ ‌و میر با معرفی توزیع گومپرتز تعمیم ‌یافته نشان می ‌دهیم که در مدل‌ های مرگ ‌و میر ناهمگن با نیروی مرگ ‌و میر پایه گومپرتز و شكنندگی گاما، متغیر تصادفی طول عمر را می‌ توان به ‌صورت تفاضل دو متغیر تصادفی گومپرتز تعمیم ‌یافته در نظر گرفت. در این تفاضل، متغیر تصادفی اول، بیانگر نیروی مرگ ‌و میر جمعیت است كه به‌ صورت گومپرتز توزیع شده است و متغیر تصادفی دوم، بیانگر شكنندگی است كه با توجه به رابطه بین توزیع گومپرتز تعمیم‌ یافته و نسخه عكس آن، می‌ توان این متغیر را با توزیع عكس گومپرتز تعمیم ‌یافته در نظر گرفت. روش مورد استفاده در این مقاله این امكان را به توزیع تفاضل می ‌دهد كه توزیع شكنندگی را به ‌عنوان توزیع تحویل طول عمر تفسیر کند.
كلید واژه: نیروی مرگ‌ و میر، مدل شكنندگی، مدل مرگ ‌و میر ناهمگن، توزیع گومپرتز تعمیم ‌یافته، توزیع تحویل طول عمر

توضیحات بیشتر