فایل ورد استفاده از کمپلکس آلي گلاناپون به جاي سيليکات سديم در رنگ بري خميرهاي کاغذ CMP مخلوط پهن برگان با پروکسيد هيدروژن

لینک دانلود

 فایل ورد استفاده از کمپلکس آلي گلاناپون به جاي سيليکات سديم در رنگ بري خميرهاي کاغذ CMP مخلوط پهن برگان با پروکسيد هيدروژن دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد استفاده از کمپلکس آلي گلاناپون به جاي سيليکات سديم در رنگ بري خميرهاي کاغذ CMP مخلوط پهن برگان با پروکسيد هيدروژن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد استفاده از کمپلکس آلي گلاناپون به جاي سيليکات سديم در رنگ بري خميرهاي کاغذ CMP مخلوط پهن برگان با پروکسيد هيدروژن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد استفاده از کمپلکس آلي گلاناپون به جاي سيليکات سديم در رنگ بري خميرهاي کاغذ CMP مخلوط پهن برگان با پروکسيد هيدروژن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران

تعداد صفحات :28

این تحقیق به منظور بررسی جایگزینی کمپلکس آلی گلاناپون به جای سیلیکات سدیم بر ویژگی های نوری خمیرهای کاغذ CMP رنگ بری شده با پروکسید هیدروژن انجام گرفت. با حذف سیلیکات سدیم و جایگزینی 0.7 و 1.5 درصد از ماده گلاناپون، بیشترین روشنی 65.5 درصد و کمترین زردی 21.6 درصد به دست آمد. اما بیشترین ماتی 98.2 درصد با استفاده از 0.5% گلاناپون به دست آمد. با افزایش مصرف گلاناپون از 0.4 به 0.5 درصد در اختلاط با 0.7% سیلیکات سدیم، روشنی کاغذ تا 68.1% افزایش یافته و میزان زردی آن به 20.8% کاهش یافت. روشنی کاغذ در درصدهای بیشتر از 0.5% گلاناپون کاهش یافت و به زردی آنها افزوده شد. استفاده از درصدهای بیشتر 1% و 1.5% گلاناپون در اختلاط با 0.7% سیلیکات سدیم به ترتیب بیشترین ماتی 97.9 و 98 درصد را نتیجه داد. افزایش درصد پروکسید مصرفیتا 5% در دو حالت بدون سیلیکات سدیم و حالت اختلاطی از گلاناپون و سیلیکات سدیم، منجر به تولید کاغذهای با روشنی بیشتر، ماتی و زردی کمتر شده است. خمیرهای کاغذ CMP رنگ بری شده در زمان 120 دقیقه در حالت اختلاطی از سیلیکات سدیم با گلاناپون، بیشترین روشنی 71.1 درصد و کمترین زردی 18.3 درصد را نتیجه دادند. بیشترین ماتی 98.3 درصد و 98 درصد به ترتیب در حالت های بدون سیلیکات سدیم و حالت اختلاطی از سیلیکات سدیم و گلاناپون در زمان 30 دقیقه مشاهده شده است در این تحقیق، با عنایت به ویژگی های نوری کاغذهای حاصل از رنگ بری خمیرهای کاغذ CMP در دو حالت بدون سیلیکات سدیم و حالت اختلاطی از سیلیکات سدیم با گلاناپون می توان گفت که در مقایسه با رنگ بری متداول با پروکسید هیدروژن، با حذف کامل سیلیکات سدیم و استفاده از 0.7 یا 1.5% گلاناپون، امکان تولید کاغذهای با ویژگی های نوری مشابه و یا حتی بهتر وجود دارد. همچنین در مقایسه با درصدهای مصرفی بالاتر سیلیکات سدیم، با اختلاط 0.7% سیلیکات سدیم با 0.5% گلاناپون می توان با زمان رنگ بری 120 دقیقه و مصرف 5% پروکسید هیدروژن، کاغذهای روشن تر با زردی کمتر و ماتی مشابه تولید کرد.
كلید واژه: خمیرکاغذ CMP، گلاناپون، رنگ بری بدون سیلیکات، روشنی، زردی، ماتی

توضیحات بیشتر