فایل ورد تاثير تيمار آنزيمي در محيط خنثي بر ويژگيهاي مقاومتي خميرکاغذ جوهرزدايي شده کاغذ روزنامه باطله

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير تيمار آنزيمي در محيط خنثي بر ويژگيهاي مقاومتي خميرکاغذ جوهرزدايي شده کاغذ روزنامه باطله دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير تيمار آنزيمي در محيط خنثي بر ويژگيهاي مقاومتي خميرکاغذ جوهرزدايي شده کاغذ روزنامه باطله  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير تيمار آنزيمي در محيط خنثي بر ويژگيهاي مقاومتي خميرکاغذ جوهرزدايي شده کاغذ روزنامه باطله،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير تيمار آنزيمي در محيط خنثي بر ويژگيهاي مقاومتي خميرکاغذ جوهرزدايي شده کاغذ روزنامه باطله :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران

تعداد صفحات :16

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر تیمار آنزیمی بر خصوصیات مقاومتی خمیرکاغذ جوهرزدایی شده از کاغذ روزنامه بازیافتی انجام گرفت. به این منظور پس از تهیه نمونه ها، عملیات خمیرسازی در درصد خشکی 4%، به مدت 5.2 دقیقه، در pH خنثی، تحت تاثیر دو تیمار آنزیمی سلولاز و ترکیب سلولاز / لیپاز و در دو دمای 20 و 50 درجه سانتی گراد انجام گرفت. بعد از انجام عملیات خمیرسازی به منظور تاثیر تیمار آنزیمی، خمیرکاغذها به مدت 30 دقیقه در دمای 20 و 50 درجه سانتیگراد نگه داشته شدند. برای اعمال دمای 50 درجه سانتیگراد از حمام آب داغ استفاده گردید. پس از تهیه خمیرکاغذها، مرحله جوهرزدایی به روش شستشو و بر روی الک با مش 120 انجام شد. در ادامه، اثر تیمار آنزیمی بر ویژگیهای مقاومتی کاغذهای دست ساز ساخته شده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج حاصل از اندازه گیریها نشان داد که تیمار آنزیمی سبب افزایش کلیه ویژگیهای مقاومتی کاغذ شده است. همچنین خمیرکاغذهای تیمار شده با ترکیب سلولاز / لیپاز مقاومتهای بالاتری نسبت به خمیرکاغذهای تیمار شده با سلولاز تنها نشان دادند. برای نمونه شاهد مقاومت به ترکیدن، مقاومت به پاره شدن، مقاومت به کشش، طول پاره شدن و شقی کششی به ترتیب 43.1KPm2/g، 33.5mN.m2/g،64.48Nm/g ،94.4km و 46.476kN/m اندازه گیری شد. در حالیکه بیشترین مقادیر برای نمونه کاغذهای تیمار شده به ترتیب92.1KP.m2/g ،96.5mN.m2/g ، 29.63Nm/g، 45/6km و 31/584kN/m بدست آمد. همچنین نتایج درجه روانی خمیر کاغذ نشان داد که با افزایش دما درجه روانی خمیر کاهش مییابد. این تحقیق نشان داد که با توجه به محدودیت منابع چوبی در کشور از یک سو و پایین بودن سطح تکنولوژی بازیافت در کشور از سوی دیگر، میتوان از تیمار آنزیمی به عنوان یک فرآیند جایگزین فرآیندهای شیمیایی مخرب محیط زیست در صنایع بازیافت کاغذ استفاده کرد.
كلید واژه: تیمار آنزیمی، سلولاز، لیپاز، کاغذ روزنامه، مقاومت کششی، مقاومت به پارگی

توضیحات بیشتر