فایل ورد توسعه راهبري دانشگاهها از منظر تبيين مولفه هاي عملکردي هيات هاي امنا و روندپژوهي کارکرد و ترکيب اعضاي آن

لینک دانلود

 فایل ورد توسعه راهبري دانشگاهها از منظر تبيين مولفه هاي عملکردي هيات هاي امنا و روندپژوهي کارکرد و ترکيب اعضاي آن دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد توسعه راهبري دانشگاهها از منظر تبيين مولفه هاي عملکردي هيات هاي امنا و روندپژوهي کارکرد و ترکيب اعضاي آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد توسعه راهبري دانشگاهها از منظر تبيين مولفه هاي عملکردي هيات هاي امنا و روندپژوهي کارکرد و ترکيب اعضاي آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد توسعه راهبري دانشگاهها از منظر تبيين مولفه هاي عملکردي هيات هاي امنا و روندپژوهي کارکرد و ترکيب اعضاي آن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي

تعداد صفحات :43

امروزه هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نقش مهمی در گذار این موسسات به سمت سیستم های پیچیده و انطباقی ایفا می نمایند و ارزیابی قانونمند عملکرد، ابزاری کلیدی برای بهبود اثر بخشی هیات امنا و توسعه راهبری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی فراهم می کند. در این مقاله، روند پژوهی تغییرات ترکیب و کارکردهای هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات پژوهشی، با هدف کلی تبیین تحلیلی عملکرد هیات های امنا در طول سنوات گذشته و از ابتدای تاسیس این نهاد در کشور مورد مداقه قرار گرفته و با کارکردهای فعلی نهادهای مشابه در کشورهای آمریکا و اروپا مقایسه شده است. بررسی عملکرد هیات های امنای وابسته به این وزارت، با توجه به تقسیم بندی مرکز هیات های امنا و هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم و بر اساس احکام صادر شده، تحت عنوان سه دوره «4» ساله (سالهای بین 1370 تا 1382) و یک دوره «2» ساله (سالهای بین 1384 تا 1386) به صورت متمایز انجام شده است. بررسی کارکردها در این پژوهش با استفاده از مطالعه کتابخانه ای اسناد و مستندات و روش تحلیل محتوا، و برای مقایسه این کارکردها با موارد مشابه در دانشگاههای معتبر آمریکا و اروپا، از روش مطالعه کتابخانه ای و مطالعه تطبیقی استفاده شده است ،برای انجام نمونه گیری از مصوبات هیات های امنا از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده و در نهایت، مصوبات صورتجلسه نشست هیات امنای نمونه گیری شده، به عنوان واحد اساسی تحلیل، مورد پژوهش قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد عملکرد بهتر این نهاد نسبت به سایر دوره ها، ورود به حیطه های استراتژیک، تفاوت بین کمیت، کیفیت و محتوای مصوبات هیات امنای موسسات مختلف، افزایش تقاضای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی برای تشکیل هیات امنای مستقل، در برهه هایی اتفاق می افتد که طی آن افزایش کارکرد های این نهاد یا تفویض اختیارات از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفته است. این در حالی است که نسبت به نهادهای مشابه در کشورهای پیشرفته، هیات های امنای دانشگاه های کشور هنوز از اختیارات کمتری برخوردار هستند.
كلید واژه: هیات های امنا، دانشگاه ها و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری، قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و ماده «49» قانون برنامه چهارم توسعه چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

توضیحات بیشتر