فایل ورد تعيين و تحليل سطوح برخورداري مناطق روستايي استانهاي کشور با بهره گيري از روش تاکسونومي عددي و تحليل خوشه اي

لینک دانلود

 فایل ورد تعيين و تحليل سطوح برخورداري مناطق روستايي استانهاي کشور با بهره گيري از روش تاکسونومي عددي و تحليل خوشه اي دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تعيين و تحليل سطوح برخورداري مناطق روستايي استانهاي کشور با بهره گيري از روش تاکسونومي عددي و تحليل خوشه اي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تعيين و تحليل سطوح برخورداري مناطق روستايي استانهاي کشور با بهره گيري از روش تاکسونومي عددي و تحليل خوشه اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تعيين و تحليل سطوح برخورداري مناطق روستايي استانهاي کشور با بهره گيري از روش تاکسونومي عددي و تحليل خوشه اي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي

تعداد صفحات :29

برای دستیابی به توسعه، پیچیده ترین معمای حل نشده روستاها بویژه در کشورهای جهان سوم، «برنامه ریزی» از ضروریات انکار ناپذیر است. از طرفی برای موفقیت در برنامه ریزی و در نتیجه رسیدن به توسعه، اولین گام، بررسی و شناخت واقعی از سطح برخورداری، توانمندیها، محدودیتها و عدم تعادلهای منطقه ای می باشد.هر چند تاکنون کوششهای متعددی در زمینه تعیین میزان و سطوح برخورداری در ایران به عمل آمده است - که خود حایز اهمیت می باشند - اما آنچه در پژوهش حاضر مد نظر است، تاکید بر این مساله در سطح کل کشور، از دیدگاه برنامه ریزی روستایی و با استفاده از آخرین آمار رسمی کشور می باشد. در این پژوهش که از نوع اسنادی - تحلیلی است، با توجه به نوع اطلاعات در دسترس، سطح پژوهش و مهارت پژوهشگران، از تلفیق روشهای تاکسونومی عددی و تحلیل خوشه ای، در سطح مناطق روستایی 30 استان و با استفاده از 24 شاخص استفاده شده است، نتایج اولیه در روش تاکسونومی عددی نشان داد که: در مرحله اول استانهای «تهران» و «سیستان و بلوچستان» و در مرحله دوم استان «قزوین» ناهمگن اند. نتایج نهایی پژوهش نشان از وجود شکاف در سطح مناطق روستایی استانها دارد، به طوری که بجز استان تهران که در مراحل اولیه پژوهش حذف گردید، استانهای توسعه یافته و بسیار توسعه یافته در بین آنها مشخص نشد،7.4 % استانها در حد تا حدودی توسعه یافته، 51.85% استانها درحد محروم و 40.75% بسیار محروم اند. در ادامه پژوهش، به منظور کنترل و افزایش ضریب اطمینان و مقایسه نتایج، ارزیابی به روش خوشه ای نیز انجام شد. دراین گروه بندی استانها در 5 گروه همگن و دارای مشخصات مشترک تقسیم بندی شده اند. مقایسه دو مدل نیز نشان از تشابه نسبی نتایج و بعبارتی دیگر همخوانی سطوح بدست آمده، در بین استانها دارد.
كلید واژه: سطوح برخورداری، تاکسونومی عددی، تحلیل خوشه ای، مناطق روستایی استانهای کشور

توضیحات بیشتر