فایل ورد بررسي استفاده از کمپلکس آلي Sulvy-x در رنگبري خميرکاغذ CMP ممرز با پراکسيد هيدروژن

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي استفاده از کمپلکس آلي Sulvy-x در رنگبري خميرکاغذ CMP ممرز با پراکسيد هيدروژن دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي استفاده از کمپلکس آلي Sulvy-x در رنگبري خميرکاغذ CMP ممرز با پراکسيد هيدروژن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي استفاده از کمپلکس آلي Sulvy-x در رنگبري خميرکاغذ CMP ممرز با پراکسيد هيدروژن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي استفاده از کمپلکس آلي Sulvy-x در رنگبري خميرکاغذ CMP ممرز با پراکسيد هيدروژن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران

تعداد صفحات :14

در این تحقیق تاثیر کمپلکس آلی Sulvy-x بر ویژگیهای نوری خمیرکاغذ CMP ممرز رنگبری شده با پراکسید هیدروژن مورد بررسی قرار گرفت. ماده Sulvy-x در دو حالت بدون سیلیکات سدیم و حالت مخلوط با سیلیکات سدیم در رنگبری با پراکسید هیدروژن مورد استفاده قرار گرفت. با افزایش مصرف سیلیکات سدیم تا سطح 1%، روشنی کاغذها به 60.52 درصد افزایش یافته و مقدار زردی به 23.6 درصد کاهش یافت. اما در مقادیر بیشتر از 1%، میزان روشنی کاهش و به میزان زردی کاغذها افزوده شد. بدون مصرف سیلیکات سدیم، استفاده از Sulvy-x %0.5، حداکثر روشنی 59.3 و حداقل زردی 23.4 درصد بدست آمد. همچنین در حالت مخلوط سیلیکات سدیم وSulvy-x ، ترکیب Sulvy-x %0.5 و 0.7% سیلیکات سدیم بیشترین روشنی (60.28 درصد ایزو) و کمترین زردی (23 درصد ایزو) را نتیجه داد. مقدار بهینه هیدروکسید سدیم و پراکسید هیدروژن به ترتیب 2.5% و 5% تعیین شدند. بهترین زمان برای رنگبری خمیرکاغذ CMP ممرز با پراکسید هیدروژن در هر دو حالت حدود 90 دقیقه بدست آمد. با توجه به نتایج بدست آمده، استفاده از کمپلکس آلی Sulvy-x می تواند جایگزین بسیار مناسبی برای سیلیکات سدیم باشد و در رنگبری متداول با پراکسید هیدروژن کاغذهای با روشنی بیشتر و زردی کمتر تولید کند.
كلید واژه: رنگبری بدون سیلیکات سدیم، کمپلکس آلی Sulvy-x، روشنی، زردی

توضیحات بیشتر