فایل ورد بررسي ويژگيهاي خميرکاغذ حاصل از ساقه پنبه با فرايند پروکسيد قليايي (APMP)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ويژگيهاي خميرکاغذ حاصل از ساقه پنبه با فرايند پروکسيد قليايي (APMP) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ويژگيهاي خميرکاغذ حاصل از ساقه پنبه با فرايند پروکسيد قليايي (APMP)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ويژگيهاي خميرکاغذ حاصل از ساقه پنبه با فرايند پروکسيد قليايي (APMP)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ويژگيهاي خميرکاغذ حاصل از ساقه پنبه با فرايند پروکسيد قليايي (APMP) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران

تعداد صفحات :25

این تحقیق با هدف بررسی ویژگیهای خمیرکاغذ تهیه شده به روش مکانیکی پروکسید هیدروژن قلیایی (APMP) از ساقه پنبه انجام شد. جهت تهیه خمیرهای APMP، از ساقه پنبه (خرده شده) رقم ساحل استفاده گردید. خمیرکاغذها با سه تیمار دو مرحله ای برای شرایط باپوست و بدون پوست به طور مجزا تهیه شد. به طوری که در مرحله اول مقدار هیدروکسید سدیم در سطح 4 درصد به صورت ثابت در نظر گرفته شد و مقدار پروکسید هیدروژن در سه سطح 0، 1 و 2 درصد تعیین شد. در مرحله دوم نیز مقدار هیدروکسید سدیم در سطح 2 درصد به صورت ثابت بوده و مقدار پروکسید هیدروژن در سه سطح 3، 4 و 2 درصد بکار گرفته شد. سایر شرایط خمیرسازی شامل زمان (20 دقیقه برای مرحله اول، 100 دقیقه برای مرحله دوم). دمای 70 درجه سانتیگراد و نسبت مایع پخت به ماده اولیه شش به یک و بعنوان عوامل ثابت در نظر گرفته شده است. به نحوی که پس از خنثی سازی و جداسازی الیاف، بازده خمیرکاغذها تعیین گردید. بنابراین کلیه خمیرکاغذهای تهیه شده تا درجه روانی حدود 300 میلی لیتر (CSF) پالایش شده و کاغذهای دست ساز آنها تهیه و ویژگیهای مورد نظر طبق استانداردهای TAPPI اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بازده و درجه روشنی خمیرAPMP ساقه پنبه در شرایط بدون پوست بیشتر از شرایط باپوست بود. البته شاخصهای مقاومت به کشش، مقاومت به ترکیدن، و طول پاره شدن کاغذهای ساخته شده از مغز ساقه پنبه (در شرایط بدون پوست) نسبت به کاغذهای تهیه شده از کل ساقه پنبه بیشتر بود و شاخص مقاومت به پاره شدن آنها تفاوت معنی داری نداشت. بطور کلی ضخامت و حجم ویژه کاغذها نسبتا زیاد بوده است.
كلید واژه: خمیرکاغذ APMP، ساقه پنبه، بازده خمیرکاغذ، درجه روشنی، حجم ویژه، شاخصهای مقاومتی

توضیحات بیشتر