فایل ورد برآورد تابع تقاضاي بيمه درماني خصوصي در مناطق شهري ايران: تحليل توبيت

لینک دانلود

 فایل ورد برآورد تابع تقاضاي بيمه درماني خصوصي در مناطق شهري ايران: تحليل توبيت دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد برآورد تابع تقاضاي بيمه درماني خصوصي در مناطق شهري ايران: تحليل توبيت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد برآورد تابع تقاضاي بيمه درماني خصوصي در مناطق شهري ايران: تحليل توبيت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد برآورد تابع تقاضاي بيمه درماني خصوصي در مناطق شهري ايران: تحليل توبيت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشنامه بيمه (صنعت بيمه)

تعداد صفحات :29

هدف این مقاله برآورد تابع تقاضای بیمه درمانی خصوصی در مناطق شهری ایران است. با‌‌ توجه به وجود داده ‌های سانسور شده، برآوردها در غالب الگوی توبیت صورت می ‌گیرد. برای ارزیابی شدت واریانس ناهمسانی، الگوی تقاضا بر اساس رگرسیون های کوانتیلی (برآوردگر پاول) برآورد شده و تفاوت های موجود بین ضرایب به ‌دست آمده برای کوانتیل های مختلف و ضرایب الگوی ساده استفاده می‌ شوند. همچنین مقایسه فواصل اطمینان به ‌دست آمده در روش بوت - استراپ با فواصل اطمینان برآورد توبیت نشان از اثر قابل اغماض واریانس ناهمسانی دارد. کشش درآمدی تقاضا برای بیمه درمانی خصوصی مثبت است. مصرف کنندگان، بیمه های درمانی - اجتماعی را جایگزین بیمه های درمانی - خصوصی می ‌پندارند. تقاضای خانوار برای بیمه درمانی خصوصی تابعی مقعر از سن سرپرست خانوار بوده و با فرض ثبات سایر شرایط، در سطح 55 سال به حداکثر می ‌رسد. وضعیت مشابهی در مورد رابطه سطح تحصیلات سرپرست خانوار با تقاضا وجود داشته و سطح کارشناسی ارشد به حداکثر ‌شدن تقاضای بیمه خصوصی می انجامد. ثروت دارای اثری مثبت بر تقاضای بیمه های درمانی خصوصی است. نتایج برآوردها نشان می ‌دهد، میزان تقاضا برای بیمه درمانی خصوصی بر اساس پیش ‌بینی خانوارها از هزینه های درمانی شکل می‌ گیرد. از دیگر نتایج بیشتر بودن تقاضا در خانوارهای دارای سرپرست بازنشسته، به ‌رغم بهره مندی آنان از بیمه های درمانی عمومی است که می ‌تواند نشانی از برتری کیفت خدمات بیمه درمانی خصوصی در قیاس با همتای عمومی آن باشد.
كلید واژه: تقاضا، بیمه درمانی خصوصی، داده های سانسور شده، توبیت، رگرسیون کوانتیلی، بوت - استراپ

توضیحات بیشتر