فایل ورد کارآيي کادر يک متر مربع در تخمين جمعيت سن مادر( Eurygaster integriceps Put. (Hem., Scutelleridae در مزارع گندم ديم

لینک دانلود

 فایل ورد کارآيي کادر يک متر مربع در تخمين جمعيت سن مادر( Eurygaster integriceps Put. (Hem., Scutelleridae در مزارع گندم ديم دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کارآيي کادر يک متر مربع در تخمين جمعيت سن مادر( Eurygaster integriceps Put. (Hem., Scutelleridae در مزارع گندم ديم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد کارآيي کادر يک متر مربع در تخمين جمعيت سن مادر( Eurygaster integriceps Put. (Hem., Scutelleridae در مزارع گندم ديم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد کارآيي کادر يک متر مربع در تخمين جمعيت سن مادر( Eurygaster integriceps Put. (Hem., Scutelleridae در مزارع گندم ديم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات حشره شناسي

تعداد صفحات :21

این تحقیق به منظور بررسی جنبه های مختلف استفاده از کادر یک مترمربع در تخمین جمعیت سن مادر Eurygaster integriceps Put. (Hem., Scutelleridae) در مزارع گندم دیم شهرستان بروجرد واقع در شمال استان لرستان طی سال های 1382 تا 1383 اجرا گردید. بر اساس نتایج این تحقیق، مدل رگرسیونی آیواو با ضریب تبیین بالاتر ((r2=0.93 در مقایسه با مدل رگرسیونی تایلور ( (r2=0.86برازش بهتری با داده ها نشان داد. شیب خط مدل رگرسیونی آیواو ( b=1.07±0.05) با عدد یک اختلاف معنی دار نداشت. از این رو پراکنش فضایی جمعیت سن مادر در مزارع گندم دیم با استفاده از کادر یک مترمربع به صورت تصادفی تشخیص داده شد. بنابراین مدل نمونه برداری دنباله ای با دقت ثابت با استفاده از روش کنو بر اساس پارامترهای مدل آیواو برای سن مادر طراحی گردید. به علاوه اعتبار سنجی مدل کنو با استفاده از تعداد نه مجموعه از داده های مستقل به کمک نرم افزار نمونه گیری مجدد مورد ارزیابی قرار گرفت. منحنی های اندازه نمونه حاصل از مدل کنو نشان می دهند که وقتی میانگین تراکم جمعیت آفت در مزرعه بیش از دو سن مادر در هر کادر (مترمربع) باشد، تخمین تراکم جمعیت سن مادر با تعداد بسیار کمی نمونه امکان پذیر است. برای مثال چنان چه میانگین تراکم جمعیت سن مادر سه عدد در واحد نمونه باشد، جهت رسیدن به متوسط سطح خطای 0.25، فقط شش نمونه مورد نیاز می باشد. اما درصورت کاهش جمعیت سن مادر به کمتر از حدود 0.3 عدد در هر کادر، تعداد نمونه مورد نیاز به شدت افزایش یافته و استفاده از این مدل را عملا غیرممکن می سازد. بر اساس این نتایج، کادر یک مترمربع جهت تخمین جمعیت سن مادر در مزارع گندم دیم توصیه نمی گردد.
كلید واژه: سن مادر، Eurygaster integriceps، کادر، نمونه گیری دنباله ای، گندم دیم، پراکنش فضایی جمعیت

توضیحات بیشتر