فایل ورد زيست چينه نگاري و پالئواکولوژي سازند آسماري در جنوب غرب فيروزآباد

لینک دانلود

 فایل ورد زيست چينه نگاري و پالئواکولوژي سازند آسماري در جنوب غرب فيروزآباد دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد زيست چينه نگاري و پالئواکولوژي سازند آسماري در جنوب غرب فيروزآباد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد زيست چينه نگاري و پالئواکولوژي سازند آسماري در جنوب غرب فيروزآباد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد زيست چينه نگاري و پالئواکولوژي سازند آسماري در جنوب غرب فيروزآباد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : رخساره هاي رسوبي

تعداد صفحات :18

مطالعه پراکندگی روزن داران کف زی در برش مورد مطالعه به شناسایی سه مجموعه زیستی با سن روپلین - شاتین منجر گردید. همچنین برش فیروزآباد با دو برش چاه انجیر (روپلین) و دیل (شاتین - بودیگالین) مورد مقایسه قرار گرفت. کربنات های الیگوسن پیشین در دو برش چاه انجیر و فیروزآباد در لبه حوضه فورلند زاگرس نهشته شده اند. این در حالی است که در آب های عمیق تر به سمت مرکز حوضه سازند پابده در حال رسوب گذاری بوده است. رسوبات مربوط به میوسن در دو برش چاه انجیر و فیروزآباد دیده نمی شوند. این موضوع نشان می دهد افت سطح آب در طی الیگوسن موجب محدود شدن رسوبات دریایی شده و در نتیجه سازند گچساران جانشین سازند آسماری گردیده است. اجتماعات زیستی شناسایی شده نشان می دهد رسوب گذاری در برش مورد مطالعه تحت شرایط حاره ای و الیگوتروفیک انجام شده که محیطی ایده آل برای شکل گیری مجموعه های فتوزوئن است. به نظر می رسد گستردگی اجتماعات هتروزوئن در برش فیروزآباد بیش از هر چیز به اکولوژی مرجان های همزیست دار در این زمان مربوط است که قادر به ساختن ساختمان های مقاوم ریف در برابر امواج نبوده و در زون مزو - الیگوفوتیک می زیسته اند.
كلید واژه: الیگوسن، اجتماعات هتروزوئن، زیست چینه نگاری، سازند آسماری، روزن داران بزرگ کف زی

توضیحات بیشتر