فایل ورد مقايسه پارازيتيسم ظاهري و حاشيه اي زنبورهاي پارازيتوييد تخم زنجرک مو (Arboridia kermanshah Delabola (Hem., Cicadellidae در اقليم هاي مختلف استان اصفهان

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه پارازيتيسم ظاهري و حاشيه اي زنبورهاي پارازيتوييد تخم زنجرک مو (Arboridia kermanshah Delabola (Hem., Cicadellidae در اقليم هاي مختلف استان اصفهان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه پارازيتيسم ظاهري و حاشيه اي زنبورهاي پارازيتوييد تخم زنجرک مو (Arboridia kermanshah Delabola (Hem., Cicadellidae در اقليم هاي مختلف استان اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه پارازيتيسم ظاهري و حاشيه اي زنبورهاي پارازيتوييد تخم زنجرک مو (Arboridia kermanshah Delabola (Hem., Cicadellidae در اقليم هاي مختلف استان اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه پارازيتيسم ظاهري و حاشيه اي زنبورهاي پارازيتوييد تخم زنجرک مو (Arboridia kermanshah Delabola (Hem., Cicadellidae در اقليم هاي مختلف استان اصفهان :




نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات حشره شناسي

تعداد صفحات :14

تخم زنجرک مو Arboridia kermanshah Delabola در تاکستان های استان اصفهان مورد حمله دو گونه زنبور پارازیتویید .Anagrus atomus L (گونه A) و Ufens sp. (گونه B) قرار می گیرد. برای انجام این تحقیق از مناطق مختلف اقلیم های استان اصفهان تعداد 27 تاکستان انتخاب شد. در هر هکتار از تاکستان های انتخابی تعداد 10 عدد بوته مو به صورت تصادفی انتخاب و از هر بوته سه برگ از نواحی پایین، وسط و بالا نمونه برداری شد. سپس تعداد تخم های سالم و پارازیته شده شمارش گردیده و به کمک آن ها درصد پارازیتیسم ظاهری در هر تاکستان برآورد شد. از هر اقلیم سه نمونه 30 تایی از تخم های زنجرک پارازیته شده به صورت تصادفی انتخاب شده و تعداد زنبورهای خارج شده هر دو گونه ثبت شد. به کمک داده های حاصل درصد پارازیتیسم حاشیه ای دو گونه محاسبه و با هم مقایسه گردیدند. متوسط درصد پارازیتیسم ظاهری در کل استان 8.33 درصد بوده که دامنه آن از حداقل1.5 در اقلیم بسیار گرم با بیابان های خشک تا حداکثر 43 درصد در معتدل سرد با بیابان های گرم و خشک متغیر بود. اقیلم های معتدل سرد با بیابان های گرم و خشک و نیمه خشک سرد با بیابان های خشک با متوسط 82.8 درصد دارای بیشترین درصد پارازیتیسم حاشیه ای برای گونه A و اقلیم بسیار گرم با بیابان های خشک با متوسط 4.9 درصد دارای بیشترین درصد پارازیتیسم حاشیه ای برای گونه B بود. پارازیتیسم حاشیه ای هر دو گونه دارای همبستگی متوسط تا زیاد با درصد پارازیتیسم ظاهری در اقیلم های مختلف استان اصفهان بودند. همبستگی گونه A مثبت بوده، به عبارت دیگر با افزایش درصد پارازیتیسم حاشیه ای این گونه درصد پارازیتیسم ظاهری در اقلیم های مختلف افزایش یافته بود. این درحالی است که همبستگی گونه B منفی بوده و با افزایش درصد پارازیتیسم حاشیه ای این گونه در هر اقلیم از درصد پارازیتیسم ظاهری آن کاسته شده بود. با توجه به مجموع نتایج ارایه شده می توان چنین استنباط نمود که در اقلیم های مختلف استان اصفهان گونه A. atomus کارایی بیشتری نسبت به گونه Ufens sp. دارد.
كلید واژه: زنجرک مو، پارازیتیسم ظاهری، پارازیتیسم حاشیه ای

توضیحات بیشتر