فایل ورد بررسي اثرات تخم کشي، لاروکشي و بازدارندگي تخم ريزي اسانس گياه آويشن باغي (Thymus vulgaris L. (Lamiaceae روي سوسک چهارنقطه اي حبوبات ( Callosobruchus maculatus (F.) (Col., Bruchidae

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثرات تخم کشي، لاروکشي و بازدارندگي تخم ريزي اسانس گياه آويشن باغي (Thymus vulgaris L. (Lamiaceae روي سوسک چهارنقطه اي حبوبات ( Callosobruchus maculatus (F.) (Col., Bruchidae دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثرات تخم کشي، لاروکشي و بازدارندگي تخم ريزي اسانس گياه آويشن باغي (Thymus vulgaris L. (Lamiaceae روي سوسک چهارنقطه اي حبوبات ( Callosobruchus maculatus (F.) (Col., Bruchidae  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثرات تخم کشي، لاروکشي و بازدارندگي تخم ريزي اسانس گياه آويشن باغي (Thymus vulgaris L. (Lamiaceae روي سوسک چهارنقطه اي حبوبات ( Callosobruchus maculatus (F.) (Col., Bruchidae،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثرات تخم کشي، لاروکشي و بازدارندگي تخم ريزي اسانس گياه آويشن باغي (Thymus vulgaris L. (Lamiaceae روي سوسک چهارنقطه اي حبوبات ( Callosobruchus maculatus (F.) (Col., Bruchidae :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات حشره شناسي

تعداد صفحات :16

استفاده وسیع از حشره کش های سنتتیک سبب به وجود آمدن جمعیتی از حشرات مقاوم به این دسته از حشره کش ها و همچنین آلودگی های زیست محیطی گردیده است. به همین دلیل خاصیت حشره کشی اسانس های گیاهی علیه آفات انباری، در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اسانس ها دارای تاثیرات زیادی از قبیل سمیت تنفسی، دورکنندگی، بازدارندگی تخم ریزی و تغذیه، روی گونه های مختلفی از حشرات می باشند.در این تحقیق اثرات اسانس گیاه آویشن باغی Thymus vulgaris L. روی آفت انباری سوسک چهارنقطه ای حبوباتCallosobruchus maculatus F. در شرایط دمایی 27±1 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 65±5 درصد و در تاریکی، مورد بررسی قرار گرفت. اسانس به روش تقطیر با آب به دست آمد. اثرات تخم کشی و لاروکشی این اسانس روی سوسک چهارنقطه ای حبوبات مورد بررسی قرار گرفت، نتایج نشان داد که تخم های مسن نسبت به تخم های جوان حساسیت بیشتری به اسانس دارند، در حالی که لاروهای مسن نسبت به لاروهای جوان مقاومت بیشتری به اسانس دارند.مطالعه اثر بازدارندگی تخم ریزی اسانس نشان داد، در بالاترین غلظت1500 ppm ، بالاترین میزان بازدارندگی تخم ریزی سوسک چهارنقطه ای حبوبات به طور معنی داری نسبت به اسانس ایجاد شد.
كلید واژه: سوسک چهارنقطه ای حبوبات، Callosobruchus maculatus، آویشن باغی، Thymus vulgaris، سمیت تنفسی، بازدارندگی تخم ریزی

توضیحات بیشتر