فایل ورد مقايسه اثرات تزريق زيرجلدي و وريدي ترامادول قبل از برش جراحي در پيش گيري درد بعد از اعمال جراحي شکم

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه اثرات تزريق زيرجلدي و وريدي ترامادول قبل از برش جراحي در پيش گيري درد بعد از اعمال جراحي شکم دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه اثرات تزريق زيرجلدي و وريدي ترامادول قبل از برش جراحي در پيش گيري درد بعد از اعمال جراحي شکم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه اثرات تزريق زيرجلدي و وريدي ترامادول قبل از برش جراحي در پيش گيري درد بعد از اعمال جراحي شکم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه اثرات تزريق زيرجلدي و وريدي ترامادول قبل از برش جراحي در پيش گيري درد بعد از اعمال جراحي شکم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي اصفهان

تعداد صفحات :9

مقدمه: در مطالعات اخیر به اثر تزریق ترامادول بر کاهش درد پس از عمل جراحی اشاره شده است. البته این اثر مرد اختلاف است و موثرتر بودن تزریق موضعی یا وریدی نیز مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مطالعه به مقایسه اثرات تزریق زیرجلدی و وریدی ترامادول قبل از برش جراحی در کنترل درد بعد از جراحی شکم پرداختیم.روش ها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کور، 75 نفر از بیماران 60-15 ساله کاندید اعمال جراحی شکمی در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سه گروه مساوی تقسیم شدند. به بیماران گروه اول (تزریق زیرجلدی)، 5.1mg/kg ترامادول به صورت زیرجلدی در ناحیه برش جراحی و سرم فیزیولوژی به صورت وریدی، به بیماران گروه دوم (تزریق وریدی) 5.1mg/kg ترامادول به صورت وریدی و سرم فیزیولوژی در ناحیه برش جراحی و به گروه سوم (شاهد)، سرم فیزیولوژی به صورت زیرجلدی و وریدی (با حجم مساوی 10 cc) تزریق شد. میزان درد در بیماران بلافاصله پس از عمل جراحی (در ریکاوری) و نیز 2، 4، 6 و 24 ساعت پس از عمل جراحی با استفاده از مقیاس (VAS) Visual analog scale اندازه گیری و ثبت شد.یافته ها: میانگین داروی مخدر مصرفی در گروه شاهد و گروه تزریق وریدی ترامادول به طور معنی داری بیشتر از گروه تزریق زیرجلدی ترامادول بود (0.01>P). زمان درخواست اولین داروی مخدر مصرفی در گروه شاهد به طور معنی داری کمتر از دو گروه دیگر بود (0.01>P) و بین دو گروه تزریق زیرجلدی و وریدی ترامادول تفاوت معنی داری وجود نداشت.نتیجه گیری: در این مطالعه، نه تنها اثر تزریق موضعی ترامادول در کاهش درد پس از اعمال جراحی شکم به اثبات رسید، بلکه نشان داده شد که این روش استفاده از ترامادول، نسبت به تزریق وریدی، اثرات بهتری در کاهش درد پس از عمل دارد. ترامادول زیرجلدی به عنوان یکی از روش های کنترل درد بعد از عمل قابل استفاده است و نیاز به مصرف داروی ضد درد پس از عمل جراحی را کاهش می دهد.
كلید واژه: ترامادول، تزریق زیرجلدی، تزریق وریدی، درد بعد از عمل جراحی

توضیحات بیشتر