فایل ورد هويت از منظر سازه انگاري متعارف و راديکال

لینک دانلود

 فایل ورد هويت از منظر سازه انگاري متعارف و راديکال دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد هويت از منظر سازه انگاري متعارف و راديکال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد هويت از منظر سازه انگاري متعارف و راديکال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد هويت از منظر سازه انگاري متعارف و راديکال :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي

تعداد صفحات :24

این نوشتار به بررسی چگونگی شکل گیری هویت و ماهیت وجودی آن در بین سازه انگاران متعارف و رادیکال می پردازد. سازه انگاری متعارف به دلیل تاکید بر نظریه ساختاریابی و نیز برخی مفروضات رئالیسم علمی از سوی سازه انگاران رادیکال متهم به ذات انگاری و پذیرش هویت پیشینی برای کارگزاران است. علاوه بر آن عدم توجه به گفتمانی بودن رابطه و نادیده گرفتن نقش قدرت در آن، دوگانه انگاری مدرنیستی خود/ دیگری، فرض وجود دو کنشگر خردمند در «دیدار اول»،- که «خود»، پیش از تعامل «دیگری» را می شناسد- فرض یکپارچه بودن معنای «نشانه»، فرض توانایی ترسیم رابطه علی بین کنش خاص و معنای خاص و فهم تثبیت شده از هویت به عنوان یک متغیر در تبیین علی، از دیگر نقدهای سازه انگاران رادیکال است که در مقابل بر سیالیت و گفتمانی بودن هویت، توجه به تفسیر تا تبیین، عدم تمایز معنایی خود/ دیگری، بر نقد «آوامحوری» یا مرکزیت صدا برای بیان ناممکن بودن یکپارچگی و وضوح معنایی ژست و اهمیت قدرت و نیز سوژه- موقعیت در گفتمان های به هم واکنشی، تاکید می نمایند. ادعای این مقاله این است که علاوه بر موارد فوق سازه انگاری متعارف دچار این نقد هم می باشد که به رغم اهمیت هویت در فهم رفتار، امکان شناخت تغییر هویت از بررسی تغییر رفتار وجود ندارد.
كلید واژه: هویت، سازه انگاری، پست مدرنیسم، پساساختارگرایی، رابطه گفتمانی و قدرت

توضیحات بیشتر