فایل ورد بررسي ميزان بقاي اسپور قارچ Beauveria bassiana Vuillemin در توده ارقام مختلف خرما

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ميزان بقاي اسپور قارچ Beauveria bassiana Vuillemin در توده ارقام مختلف خرما دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ميزان بقاي اسپور قارچ Beauveria bassiana Vuillemin در توده ارقام مختلف خرما  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ميزان بقاي اسپور قارچ Beauveria bassiana Vuillemin در توده ارقام مختلف خرما،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ميزان بقاي اسپور قارچ Beauveria bassiana Vuillemin در توده ارقام مختلف خرما :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات حشره شناسي

تعداد صفحات :14

بقای قارچ Vuillemin Beauveria bassiana به عنوان عامل بیمارگر سوسک شپشه دندانه دار روی ارقام خرما شامل سایر، زاهدی و دیری مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای نرخ خطر کاهش جوانه زنی و میانه امید بقای درصد جوانه زنی قارچ برای هر رقم برآورد گردید. نتایج نشان داد که درصد جوانه زنی از ابتدا تا انتهای دوره انبارداری به تدریج ولی با شیب های متفاوتی در هر سه رقم خرما کاهش می یابد. بین دو رقم سایر و زاهدی شباهت بیشتری از نظر روند کاهش جوانه زنی عامل بیمارگر دیده شد. به طوری که در ارقام سایر و زاهدی، میانه امید زندگی بقای اسپور تا حدود ماه چهارم تغییرات اندکی نشان داد و از ماه چهارم به بعد با شیب ملایمی کاهش یافت. این در حالی است که در رقم دیری میانه امید بقای اسپور در طول دوره شش ماهه با نوسانات اندکی تقریبا یکنواخت بود. دو صفت اسیدیته و درصد رطوبت نسبی میوه خرما دارای همبستگی معنی داری با بقای قدرت جوانه زنی اسپور در طی دوره شش ماهه انبارداری در سه رقم مورد مطالعه می باشند. درجه تاثیر دو صفت میوه بر بقای اسپور در توده خرمای دیری بیشتر از دو رقم سایر و زاهدی بوده، لذا درصد جوانه زنی در این رقم با شیب تندتری نسبت به دو رقم دیگر کاهش یافت. نتایج این تحقیق نشان داد که نوع رقم، در میزان بقای عامل بیمارگر موثر است. لذا در نظر گرفتن نوع رقم میزبان و شرایط مناسب نگهداری آن در نحوه تاثیر قارچ عامل بیمارگر در کنترل شپشه دندانه دار روی خرما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
كلید واژه: Beauveria bassiana، قدرت بقا، ارقام خرما

توضیحات بیشتر