فایل ورد تاثير پودر سه نوع ادويه غذايي روي مرگ و مير و توليد نتاج حشرات کامل سوسک کشيش (Rhyzopertha dominica (F.) (Col., Bostrichidae

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير پودر سه نوع ادويه غذايي روي مرگ و مير و توليد نتاج حشرات کامل سوسک کشيش (Rhyzopertha dominica (F.) (Col., Bostrichidae دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير پودر سه نوع ادويه غذايي روي مرگ و مير و توليد نتاج حشرات کامل سوسک کشيش (Rhyzopertha dominica (F.) (Col., Bostrichidae  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير پودر سه نوع ادويه غذايي روي مرگ و مير و توليد نتاج حشرات کامل سوسک کشيش (Rhyzopertha dominica (F.) (Col., Bostrichidae،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير پودر سه نوع ادويه غذايي روي مرگ و مير و توليد نتاج حشرات کامل سوسک کشيش (Rhyzopertha dominica (F.) (Col., Bostrichidae :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات حشره شناسي

تعداد صفحات :10

در این تحقیق اثر کشندگی پودر سه فرآورده گیاهی که به عنوان ادویه غذایی برای انسان محسوب می گردند، شامل دارچین (.Cinnamomum aromaticum Ness)، زردچوبه (.Curcuma longa L) و فلفل قرمز (Capsicum annuum L.) روی حشرات بالغ سوسک کشیش ارزیابی شد. آزمایشات در نسبت های 0، 0.5، 0.85، 1.5، 3 و 5 درصد وزنی در 4 تکرار، تحت دمای 28±1 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 70±5 درصد صورت گرفت. در هر تیمار 20 عدد حشره کامل (1-4 روزه) قرار داده شد. مرگ و میر در فواصل زمانی 1، 3، 5، 7 و 14 روز پس از شروع آزمایش ثبت گردید. پس از 14 روز همه حشرات زنده از تکرارها حذف و نمونه ها در شرایط مشابه برای برآورد نتاج به مدت 36 روز دیگر نگه داری شدند. نتایج نشان داد که هر سه ماده در مقایسه با شاهد اثرات کشندگی مطلوبی روی حشرات بالغ داشته اند. سمیت این مواد با افزایش غلظت و زمان قرار گرفتن در معرض ترکیبات گیاهی، افزایش یافت. بیشترین میزان مرگ و میر به ترتیب در بیشترین غلظت و بیشترین مدت زمان قرارگیری در معرض زردچوبه، فلفل قرمز و دارچین ثبت گردید. مقادیر LD50 پس از 14 روز از شروع آزمایش به ترتیب برای زردچوبه 1.49، فلفل قرمز 2.10 و دارچین 3 درصد وزنی محاسبه شد. هر سه ماده در بیشترین غلظت سبب کاهش قابل توجهی در تولید نتاج نسل اول (F1) شدند، به طوری که پودر دارچین در غلظت 5 درصد وزنی به طور کامل (100%) از تولید نتاج ممانعت کرده است. این تحقیق بیان گر این است که هر سه ماده می توانند در حفاظت غلات انباری از حمله سوسک کشیش موثر باشند.
كلید واژه: دارچین، زردچوبه، فلفل قرمز، سوسک کشیش، پودر

توضیحات بیشتر