فایل ورد تاثير ويژگي هاي كاغذ و مركب بر کيفيت چاپ در صنايع بسته بندي بر اساس اندازه گيري شاخص دانسيته چاپ

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير ويژگي هاي كاغذ و مركب بر کيفيت چاپ در صنايع بسته بندي بر اساس اندازه گيري شاخص دانسيته چاپ دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير ويژگي هاي كاغذ و مركب بر کيفيت چاپ در صنايع بسته بندي بر اساس اندازه گيري شاخص دانسيته چاپ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير ويژگي هاي كاغذ و مركب بر کيفيت چاپ در صنايع بسته بندي بر اساس اندازه گيري شاخص دانسيته چاپ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير ويژگي هاي كاغذ و مركب بر کيفيت چاپ در صنايع بسته بندي بر اساس اندازه گيري شاخص دانسيته چاپ :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران

تعداد صفحات :25

ویژگی هایی از كاغذ و مركب بردانسیته چاپ مورد بررسی قرارگرفت. برای این منظور سه نوع كاغذ و چهار نوع مركب چاپ با دو نوع ویسکوزیته 30-25 و 55-50 مورد استفاده قرار گرفت. بعد از اندازه گیری ویژگی های كاغذ و مركب، مركب ها را بر كاغذهای انتخابی چاپ نموده و سپس دانسیته چاپ اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل آماری بر اساس طرح کاملا تصادفی در قالب آزمایشات فاکتوریل انجام و آنالیز و گروه بندی میانگین ها بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد كه درصد مواد جامد، pH و قطر ذرات مركب بر دانسیته چاپ تاثیر معنی داری داشت. زبری و جذب آب سه نوع كاغذ تاثیر معنی داری بر دانسیته چاپ نداشت. همچنین دونوع ویسکوزیته 30-25 و 55-50 تاثیر معنی داری بر دانسیته چاپ ندارند.
كلید واژه: كاغذ بسته بندی، چاپ، دانسیته چاپ زبری كاغذ جذب آب

توضیحات بیشتر