فایل ورد اندازه گيري وسعت غدد برونر در نواحي مختلف دوازدهه گوسفند لري بختياري

لینک دانلود

 فایل ورد اندازه گيري وسعت غدد برونر در نواحي مختلف دوازدهه گوسفند لري بختياري دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اندازه گيري وسعت غدد برونر در نواحي مختلف دوازدهه گوسفند لري بختياري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اندازه گيري وسعت غدد برونر در نواحي مختلف دوازدهه گوسفند لري بختياري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اندازه گيري وسعت غدد برونر در نواحي مختلف دوازدهه گوسفند لري بختياري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دامپزشكي (پژوهش و سازندگي)

تعداد صفحات :8

در این تحقیق تعداد 30 عدد نمونه دوازدهه سالم گوسفند لری بختیاری در سن یک سال و جنس نر استفاده شد. پس از تعیین سه ناحیه قدامی، نزولی و صعودی طول هر کدام از آن ها به طور جداگانه در هر نمونه اندازه گیری گردید. سپس جهت اندازه گیری ضخامت غدد برونر در لایه زیر مخاطی، از نمونه ها لام بافتی تهیه نموده و نمونه ها توسط هماتوکسیلین – ائوزین رنگ آمیزی گردید و در سطح میکروسکوپ نوری با استفاده از روش میکرومتری، اندازه عرض غدد برونر را در هر قسمت در فواصل دو سانتی متری مشخص نموده و در انتها نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه بین سه ناحیه دوازدهه بررسی و مقایسه گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که در گوسفند لری بختیاری طول کل دوازدهه 72.5±12.81 سانتی متر و به تفکیک طول قسمت قد امی 12.05±2.13 سانتی متر، قسمت نزولی 26.51±4.69 سانتی متر و قسمت صعودی 33.74±5.97 سانتی متر می باشد. نتایج هیستومتری نشان داد که میانگین وسعت غدد برونر از ناحیه قدامی به صعودی دوازدهه کاهش می یابد و میزان آن از 574.0±67.67 میکرون به 313.57±51.23 میکرون تغییر می یابد. در بررسی ها اختلاف معنی داری بین وسعت غدد برونر در سه ناحیه دوازدهه مشاهده شد (P<0.01).
كلید واژه: غدد برونر، گوسفند، وسعت

توضیحات بیشتر