فایل ورد بررسي اثرات پخش سيلاب در تغييرات کمي و کيفي پوشش مرتعي مطالعه موردي ايستگاه پخش سيلاب سرچاهان (استان هرمزگان)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثرات پخش سيلاب در تغييرات کمي و کيفي پوشش مرتعي مطالعه موردي ايستگاه پخش سيلاب سرچاهان (استان هرمزگان) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثرات پخش سيلاب در تغييرات کمي و کيفي پوشش مرتعي مطالعه موردي ايستگاه پخش سيلاب سرچاهان (استان هرمزگان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثرات پخش سيلاب در تغييرات کمي و کيفي پوشش مرتعي مطالعه موردي ايستگاه پخش سيلاب سرچاهان (استان هرمزگان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثرات پخش سيلاب در تغييرات کمي و کيفي پوشش مرتعي مطالعه موردي ايستگاه پخش سيلاب سرچاهان (استان هرمزگان) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي آبخيزداري (پژوهش و سازندگي)

تعداد صفحات :9

رشد فزاینده جمعیت و استفاده های بی رویه از منابع طبیعی جهت برطرف نمودن نیازهای خود، باعث تخریب اراضی زراعی و مرتعی و خارج شدن آن ها از عرصه تولید گردیده است. انسان برای تامین غذا و خسارات سیلاب های ناشی از عملکرد نامتناسب و نیز استفاده از سیلاب در بسیاری از مناطق جهان به فکر استفاده صحیح و اصولی از منابع آب و خاک افتاده است. در این راستا در کشور ایران نیز تفکر پخش سیلاب ها در پهنه مراتع فقیر، به منظور احیا پوشش گیاهی مراتع و تغذیه سفره های آب زیر زمینی یافته است. هدف از این تحقیق بررسی اثرات پخش سیلاب بر تغییرات کمی و کیفی پوشش مرتعی در ایستگاه پخش سیلاب سرچاهان می باشد. بدین منظور یکی از شبکه های پخش سیلاب به عنوان تیمار و عرصه ای مشابه از نظر پوشش گیاهی و خاک که فقط امکان سیل گیری ندارد به عنوان شاهد انتخاب گردید. سپس پارامترهای مرتعی درصد تاج پوشش، تراکم و تولید علوفه گونه های گیاهی در دو عرصه پخش سیلاب با 60 و عرصه شاهد با 12 پلات 22 متر، در طی 4 سال اندازه گیری و ثبت گردید. نتایج مقایسه فاکتورهای اندازه گیری شده در بین سال های 1379 و 1382 اختلاف معنی داری نشان نداد. ولی مقایسه درصد تاج پوشش در سال 1383 و درصد تاج پوشش و تولید در سال 1384 در عرصه های شاهد و پخش سیلاب دارای تفاوت معنی دار بوده است. با توجه به عدم سیل گیری عرصه ها در سال های اول و دوم و رفع این مشکل در سال های پایان آماربرداری می توان اظهار نمود که موفقیت طرح های پخش سیلاب برای احیای مراتع منوط به پخش یکنواخت سیلاب بر روی سطح مراتع و تعداد کافی دفعات سیل گیری در طول سال می باشد. هم چنین برای قضاوت منطقی تر در مورد عکس العمل گونه های گیاهی مختلف در اثر پخش سیلاب و روند تغییرات پوشش گیاهی لازم باشد دوره آماربرداری تا مرحله تحول اکولوژیک و تثبیت جامعه گیاهی ادامه یابد.
كلید واژه: ایستگاه سرچاهان، پخش سیلاب، پوشش مرتعی، تاج پوشش، تولید علوفه، هرمزگان

توضیحات بیشتر