فایل ورد پتانسيل استفاده از الياف چوب توسکا در توليد تخته فيبر دانسيته متوسط (MDF)

لینک دانلود

 فایل ورد پتانسيل استفاده از الياف چوب توسکا در توليد تخته فيبر دانسيته متوسط (MDF) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پتانسيل استفاده از الياف چوب توسکا در توليد تخته فيبر دانسيته متوسط (MDF)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پتانسيل استفاده از الياف چوب توسکا در توليد تخته فيبر دانسيته متوسط (MDF)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پتانسيل استفاده از الياف چوب توسکا در توليد تخته فيبر دانسيته متوسط (MDF) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران

تعداد صفحات :17

در این بررسی از چوب گونه توسكا، با استفاده از سه زمان بخارزنی 5، 10 و 15 دقیقه، الیاف تهیه شده و سپس با اعمال دو زمان پرس 4 و 6 دقیقه و دو میزان مصرف چسب 9 و 11 درصد، تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) به روش خشك تهیه گردید. از تركیب عوامل فوق 12 تركیب شرایط بوجود آمده و برای هر تركیب 3 تخته (تكرار) و در مجموع 36 تخته ساخته شد. سپس خواص فیزیكی و مكانیكی تخته های ساخته شده از آنها اندازه گیری و با استفاده از طرح آزمایش فاكتوریل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد مقاومت خمشی تخته های ساخته شده از چوب توسكا در شرایط زمان بخارزنی 10 و زمان پرس 6 دقیقه و مصرف چسب 11 درصد، حداكثر بوده ولی مقاومت چسبندگی داخلی تخته های ساخته شده از الیاف تهیه شده در زمان بخارزنی 15 دقیقه و مصرف چسب 11 درصد نسبت به بقیه تیمارها بالاتر بوده است. از طرف دیگر حداقل واكشیدگی ضخامت در تخته های ساخته شده با زمان پرس 6 دقیقه مشاهده گردید. نتایج حاصل از اندازه گیری ویژگیهای فیزیكی و مكانیكی تخته فیبرهای ساخته شده نشان داد كه تخته فیبر دانسیته متوسط ساخته شده با الیاف چوب توسكا از ویژگیهای فیزیكی و مكانیكی مطلوب و بالاتر از حد استاندارد برخوردار می باشد و به همین دلیل با توجه به محدودیت های اعمال شده در سالهای اخیر در مورد بهره برداری از منابع چوبی جنگلهای شمال، می توان استفاده از الیاف این گونه چوبی را جهت بهبود ویژگیهای فیزیكی و مكانیكی تخته فیبر با دانسیته متوسط ساخته شده از منابع لیگنوسلولزی غیر چوبی و پسماندهای کشاورزی توصیه نمود.
كلید واژه: تخته فیبر دانسیته متوسط، الیاف چوب توسكا، مصرف چسب، زمان بخارزنی، زمان پرس و ویژگیهای فیزیكی و مكانیكی

توضیحات بیشتر