فایل ورد ارزيابي داده هاي سنجنده LISS_III به منظور شناسايي خاک ها بر اساس مطالعات ميداني و به کمک سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) در منطقه آران و بيدگل

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي داده هاي سنجنده LISS_III به منظور شناسايي خاک ها بر اساس مطالعات ميداني و به کمک سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) در منطقه آران و بيدگل دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي داده هاي سنجنده LISS_III به منظور شناسايي خاک ها بر اساس مطالعات ميداني و به کمک سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) در منطقه آران و بيدگل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي داده هاي سنجنده LISS_III به منظور شناسايي خاک ها بر اساس مطالعات ميداني و به کمک سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) در منطقه آران و بيدگل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي داده هاي سنجنده LISS_III به منظور شناسايي خاک ها بر اساس مطالعات ميداني و به کمک سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) در منطقه آران و بيدگل :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي آبخيزداري (پژوهش و سازندگي)

تعداد صفحات :17

به منظورارزیابی قابلیت داده های ماهواره ای در شناسایی خاک ها، داده های رقومی سنجنده، LISS_III، اطلاعات صحرایی و نتایج آزمایشگاهی خاک های منطقه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با تلفیق نتایج مطالعات مورفولوژیکی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ها طبقه بندی گردیدند. برای آماده سازی داده های رقومی عمل تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای به روش نقشه به تصویر و با خطای کمتر از نیم پیکسل انجام گرفت. خطای اتمسفری تصاویر به روش حداقل هیستوگرام اصلاح شد. با تفکیک واحدهای همگن بر روی تصاویر رنگی و بهره گیری از اطلاعات جانبی و مطالعات میدانی نمونه های آموزشی انتخاب شدند. تصاویر به روش نظارت شده و با الگوریتم حداکثر احتمال طبقه بندی گردیدند، سپس به منظور ارزیابی طبقه بندی، نتایج با نقشه واقعیت زمینی تلاقی داده شدند. نتایج نشان داد که اطلاعات جانبی مانند DEM1 در ترکیب باندی پیشنهادی شاخص مطلوب موجب افزایش دقت طبقه بندی و ضریب کاپا می شود. نتایج نشان می دهد سنجنده LISS_III قابلیت تفکیک Typic Haplosalids را از Typic Aquisalids ندارد. خاک های Gypsic Aquisalids تقریبا در تمامی باندهای سنجنده دارای بالاترین بازتاب و خاک های Typic Aquisalids دارای کمترین بازتاب می باشند به طوری که این خاک با خاک های Typic Torriorthents که بر روی اراضی بادبزنی شکل سنگریزه دار تشکیل شده اند تداخل طیفی دارد. به نظر می رسد رطوبت و زبری سطح عامل عمده کاهش بازتاب طیفی خاک Typic Aquisalids می باشد. نتایج نشان می دهد خاک های شور با پوسته های صاف، براق و پف کرده، پوسته های صاف و تیره با تجمع کم تا متوسط نمک در سطح، پوسته های اسفنجی و پلی گون های نمکی در یک کلاس طبقه بندی شده اند. به طور کلی می توان گفت داده های سنجنده LISS_III قابلیت تفکیک خاک های شور را از غیر شور دارا می باشد، اما خاک های شور و مرطوب و حاوی پوسته های نمکی را نمی تواند تفکیک نماید.
كلید واژه: LISS_III، شناسایی خاک ها، منطقه خشک، پردازش رقومی، طبقه بندی نظارت شده

توضیحات بیشتر