فایل ورد بررسي فون، تنوع گونه اي و دامنه ميزباني زنبورهاي خانواده Aphelinidae در بخش هايي از استان هاي مرکزي و لرستان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي فون، تنوع گونه اي و دامنه ميزباني زنبورهاي خانواده Aphelinidae در بخش هايي از استان هاي مرکزي و لرستان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي فون، تنوع گونه اي و دامنه ميزباني زنبورهاي خانواده Aphelinidae در بخش هايي از استان هاي مرکزي و لرستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي فون، تنوع گونه اي و دامنه ميزباني زنبورهاي خانواده Aphelinidae در بخش هايي از استان هاي مرکزي و لرستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي فون، تنوع گونه اي و دامنه ميزباني زنبورهاي خانواده Aphelinidae در بخش هايي از استان هاي مرکزي و لرستان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات حشره شناسي

تعداد صفحات :16

زنبور های خانواده Aphelinidae متعلق به بالاخانواده Chalcidoidea می باشند. این زنبورها از نظر تنوع گونه ای و میزبانی بسیار متنوع اند. حشرات راسته Hemiptera به خصوص شپشک ها و سفیدبالک ها از جمله میزبان های مهم این زنبورها بوده و مراحل مختلف رشدی آن ها مورد حمله تعداد زیادی از این پارازیتوییدها قرار می گیرند. زنبورهای پارازیتویید متعلق به خانواده Aphelinidae كه در تحقیق جمع آوری و شناسایی شدند عبارتند از: Coccophagus lycimnia WalkerCoccobius varicornis (Howard)Aphytis mytilaspidis (Le Baron)Encarsia inaron WalkerEncarsia formosa Gahan در این تحقیق شپشک های نرم تن Eulecanium tiliae (L.)، Sphaerolecanium prunastri (Fonscolombe) و Didesmococcus unifasciatus (Archangelskaya) و سپردارهای Lepidosaphes ulmi (Bouch)و Childaspis asiatica (Arch) روی درختان میوه سردسیری در مناطقی از استان های مرکزی و لرستان و سفیدبالک های Trialeurodes vaporariorum (Westwood) و ((Danzig Aleyrodes singularis روی گیاهان زینتی و علف های هرز، در مناطقی از استان مرکزی به عنوان میزبان این زنبورهای پارازیتویید شناخته شدند. گونه C. varicornis گزارش جدید برای فون زنبورهای پارازیتویید ایران می باشد. درصد فراوانی هرگونه، میزان پارازیتیسم، شاخص شباهت گونه ها (Similarity index) و شاخص تنوع گونه ای سیمپسون برای زنبورهای پارازیتویید این خانواده در مناطق مختلف نمونه برداری محاسبه گردید.
كلید واژه: Hymenoptera، شپشک های نباتی، سفیدبالک ها، زنبور های پارازیتویید، Aphelinidae، ایران

توضیحات بیشتر