فایل ورد بررسي تاثير کيفيت آب آبياري، بر خاک و گونه غالب مرتعي مورد استفاده دام (Hordeum morinum) در منطقه شهر صنعتي البرز قزوين

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير کيفيت آب آبياري، بر خاک و گونه غالب مرتعي مورد استفاده دام (Hordeum morinum) در منطقه شهر صنعتي البرز قزوين دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير کيفيت آب آبياري، بر خاک و گونه غالب مرتعي مورد استفاده دام (Hordeum morinum) در منطقه شهر صنعتي البرز قزوين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير کيفيت آب آبياري، بر خاک و گونه غالب مرتعي مورد استفاده دام (Hordeum morinum) در منطقه شهر صنعتي البرز قزوين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير کيفيت آب آبياري، بر خاک و گونه غالب مرتعي مورد استفاده دام (Hordeum morinum) در منطقه شهر صنعتي البرز قزوين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي آبخيزداري (پژوهش و سازندگي)

تعداد صفحات :10

تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر آبیاری با فاضلاب صنعتی روی میزان حضور فلزات سنگین در گونه مرتعی Hordeum morinum و نمونه های آب و خاک انجام گرفته است. این آزمایش در سال زراعی 83-1382 در اراضی مرتعی تحت چرای دام واقع در جنوب تصفیه خانه شهر صنعتی البرز اجرا گردید، از آنجا که حضور فلزات سنگین در گیاهان منطقه خارج از محدوده استاندارد مورد تردید بود در سه نوبت کشت؛ از گونه غالب مرتعی مورد چرای دام Hordeum morinum در منطقه شهر صنعتی البرز قزوین نمونه برداری صورت گرفت. از گونه Hordeum morinum در اراضی مجاور این منطقه که با آب معمولی آبیاری می شوند به عنوان شاهد نمونه برداری گردید و نتایج حاصل از اندازه گیری فلزات سنگین در آن با نتایج نمونه هایی که با پساب آبیاری می شوند مقایسه گردید. هم زمان با نمونه گیری از این گونه ها نمونه هایی نیز از پساب تصفیه شده خروجی از تصفیه خانه و هم چنین خاک برداشت گردیده و به آزمایشگاه منتقل گردید و در آنجا نمونه ها از لحاظ وجود سه فلز سنگین روی، سرب و نیکل مورد آزمایش قرار گرفتند.به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها از روش تجزیه واریانس استفاد ه شد. نتایج نشان داد که غلظت هر سه فلز در خاک و نمونه های گیاهی مورد بررسی بیشتر از حد استاندارد FAO برای آبیاری می باشد. و هم چنین بر اساس نتایج این تحقیق غلظت فلز در گیاه از ابتدای فصل رشد به سمت انتهای آن کاهش یافته است. غلظت هر سه فلز در نمونه های گیاهی که با پساب آبیاری شده اند با مقادیر این فلزات نمونه های گیاهان شاهد یکسان است. هم چنین تفاوت معنی داری (P<0.05) در میزان سه فلز آلاینده گیاهان آلوده در مکان های مختلف نمونه برداری دیده نشد.
كلید واژه: آبیاری، فلزات سنگین، Hordeum morinum، پساب تصفیه شده، خاک

توضیحات بیشتر