فایل ورد بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات حاصل خيزي خاک در ايستگاه پخش سيلاب هرات يزد

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات حاصل خيزي خاک در ايستگاه پخش سيلاب هرات يزد دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات حاصل خيزي خاک در ايستگاه پخش سيلاب هرات يزد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات حاصل خيزي خاک در ايستگاه پخش سيلاب هرات يزد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات حاصل خيزي خاک در ايستگاه پخش سيلاب هرات يزد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي آبخيزداري (پژوهش و سازندگي)

تعداد صفحات :12

سیل گیری آبخوان هرات در طی 3 سال، به تغییرات حاصل خیزی خاک عرصه آب گیری شده منجر گردیده است. تغییرات ایجاد شده در عرصه آبخوان هرات با 3 تیمار و 18 تکرار مورد بررسی قرار گرفته است. فاکتورهای به کار گرفته شده در تیمار شامل نوار، نوع عرصه و سال می باشد. نمونه برد اری خاک در راستای قطر هر ذوزنقه و در سه عمق انجام شده است. مقایسه میانگین داده ها، با استفاده از آزمون دانکن در سطح خطای 1 و 5 درصد حاکی از تفاوت معنی دار در برخی از پارامترهای مورد آزمایش می باشد. تغییراتN ، P، O.C و C.E.C در تیمار شاهد و نوارها اختلاف معناداری ندارد. اختلاف میانگین داده ها در پارامتر K در تیمار شاهد و نوارها معنادار است. تغییرات N و O.C در بندها معنادار نبوده ولی تغییرات P، C.E.C و K معنادار می باشد. تغییرات C.E.C در سال های مورد مطالعه معنادار نبوده ولی در مورد N، K و OC وP معنادار می باشد. تغییرات N در اعماق مختلف معنادار نبوده ولی در مورد P، E.C، C، O.C و K معنادار می باشد.
كلید واژه: آبخوان هرات، پخش سیلاب، تیمارهای نوار، سال و عمق، حاصل خیزی خاک، یزد

توضیحات بیشتر